FINALNA RASPRODAJA: sada do -50%

FINALNA RASPRODAJA: do -50%

FINALNA RASPRODAJA:

Samo još sada do 50% popusta na kolekciju Proljeće/Ljeto


Pravo na raskid ugovora

Imate pravo u roku od 14 dana raskinuti ovaj ugovor, bez navođenja razloga. Rok za raskid ugovora iznosi 14 dana od dana kada ste Vi ili treća osoba koju ste imenovali, a koja nije dostavljač, preuzeli robu (odnosno zadnji isporučeni artikl u slučaju odvojene isporuke).

Kako biste ostvarili pravo na raskid ugovora, morate nas jednoznačnom izjavom (npr. pismom poslanim putem pošte, telefaksa ili e-pošte) obavijestiti o svojoj odluci da raskinete ovaj ugovor. U tu svrhu možete upotrijebiti neobavezni priloženi predložak obrasca za raskid ugovora.

Raskid ugovora uputite na:

adresu e-pošte: widerruf@soliver.com

ili poštansku adresu:

s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG
Abteilung eCommerce
s.Oliver-Straße 1
97228 Rottendorf
Njemačka

Pravo na raskid ugovora možete ostvariti i vraćanjem robe prema uputama u točki 1 ili vraćanjem robe bez komentara. Ukoliko okolnosti ne ukazuju na odstupanja, vraćanje robe bez komentara smatra se izjavom o raskidanju ugovora.

Rok za raskid ugovora smatra se održanim ako izjavu o iskorištavanju prava na raskid ugovora odnosno robu bez komentara pošaljete prije isteka roka za raskid ugovora.

Posljedice raskida ugovora

Ako raskinete ovaj ugovor, sva Vam plaćanja, uključujući troškove dostave (uz iznimku dodatnih troškova koji proizlaze iz toga što ste odabrali drugačiji način isporuke od povoljne standardne isporuke koju smo ponudili) moramo vratiti bez odgode i najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo primili Vašu obavijest o raskidanju ugovora. Za taj povrat plaćanja upotrebljavamo isto sredstvo plaćanja koje ste upotrijebili za originalnu transakciju, osim ako je drugačije dogovoreno; ni u kojem Vam se slučaju zbog ovog plaćanja ne obračunavaju naknade. Možemo odbiti izvršiti povrat dok ne primimo vraćenu robu ili dok nam ne pokažete dokaz da ste poslali robu, ovisno o tome što nastupi ranije. Robu morate poslati ili predati bez odlaganja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nas obavijestili o raskidanju ugovora, na sljedeću adresu:

s.Oliver Online Shop
Michael-Dechant-Str. 11
96260 Weismain
Njemačka

Krajnji rok smatra se održanim ako robu vratite prije isteka roka od 14 dana. Mi snosimo troškove vraćanja robe. Morate nadoknaditi umanjenu vrijednost robe samo ako je ona posljedica postupka koji nije bio potreban za provjeru stanja, svojstava i funkcioniranja robe.

Predloškom obrasca za raskid ugovora ispunjavamo isključivo svoje zakonske obveze informiranja. Izjavu o raskidu ugovora ne morate nam slati odvojeno, npr. putem obrasca u nastavku. Vraćanje robe bez komentara smatra se izjavom o raskidanju ugovora.

Predložak obrasca za raskid ugovora

(Ako želite raskinuti ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite nam ga)

  • adresa s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co.KG s.Oliver-Straße 1, 97228 Rottendorf, e-pošta: widerruf@soliver.com
  • Ovime ja/mi (*), raskidam/o ugovor koji sam/smo ja/mi (*) sklopili o kupovini sljedeće robe (*) / pružanju sljedeće usluge (*)
  • Naručeno dana (*) / primljeno dana (*)
  • Ime potrošača
  • Adresa potrošača
  • Potpis potrošača (samo za izjave u papirnatom obliku)
  • Datum

(*) Precrtati nepotrebno

Natrag na kategoriju

Samo trenutak, uskoro nastavljamo

Pogreška

ZATVORI