OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Predajom svoje narudžbe prihvaćate sljedeće Opće uvjete poslovanja online trgovine s.Oliver Sales GmbH & Co. KG (dalje u tekstu s.Oliver).

PRAVO NA BESPLATNI POVRAT

Svi proizvodi kupljeni u online trgovini s.Oliver mogu se, neovisno o Vašem zakonskom pravu na odustajanje od Ugovora, besplatno vratiti u roku od 14 dana, bez navođenja razloga, na sljedeću adresu:

s.OLIVER d.o.o (NSC – Hrvatska pošta d.d.)
Poštanska ulica 9
10410 Velika Gorica

Molimo Vas da pritom koristite – ako postoji – oznaku vraćanja priloženu narudžbi. Također, molimo da uzmete u obzir da se vraćena roba mora nalaziti u stanju koje odgovara uobičajenom korištenju u svrhu isprobavanja robe – kao što bi to primjerice bilo uobičajeno u trgovini kod probe – te da roba mora imati originalnu etiketu. U slučaju lošijeg stanja robe uslijed njezinog daljnjeg korištenja zadržavamo pravo zahtijevati naknadu njezine vrijednosti.

Molimo Vas također da pritom uzmete u obzir kako za Vas vrijedi zakonsko pravo na odustajanje od Ugovora uključujući i pouku o pravu na odustajanje od ugovora pod točkom "PRAVNA POUKA O PRAVU NA ODUSTAJANJE OD UGOVORA". dalje u tekstu, uz ugovorno pravo na zamjenu regulirano u ovoj točki.

DOSTAVA / TROŠKOVI DOSTAVE

Dostava Hrvatskom poštom iznosi 4,95 €.

Podatak o vremenu dostave pronaći ćete tijekom postupka naručivanja (korak 1 do 3). Molimo uzmite u obzir da se vrijeme dostave kod načina plaćanja po predračunu računa tek dan nakon izvršenja plaćanja (davanja naloga za plaćanje banci). Dostave u druge zemlje, osim onih one koja je gore navedena, se ne vrše. Najmanja vrijednost narudžbe iznosi 24€.

Ovlašteni smo za djelomičnu dostavu ukoliko je to opravdano. Ako Vašu dostavu izvršimo kao djelomičnu isporuku, troškovi slanja za Vas nastaju samo za prvu djelomičnu isporuku.

CIJENE I NAČINI PLAĆANJA

Sve navedene cijene u online trgovini s.Oliver uključuju zakonom propisani PDV plus pakiranje i slanje. Robu možete, prema Vašoj želji platiti, kreditnom karticom, putem PayPala, po predračunu ili pouzećem. Dodatne se naknade za naše načine plaćanja ne naplaćuju. Molimo obratite pažnju da način plaćanja pouzećem nije moguć kod izbora dostave u neku od trgovina s.Oliver Store kao dostavnu adresu (Click & Collect).

ZAPRIMANJE NARUDŽBI / SKLAPANJE UGOVORA

s.Oliver online trgovina ima pravo neprihvaćanja online-narudžbi. Hoće li se narudžba prihvatiti, ovisi o slobodnoj procjeni s.Oliver online trgovine. Ukoliko s.Oliver ne prihvati narudžbu, to se odmah bez zadrške priopćava naručitelju.

s.Oliver online trgovina ne prihvaća narudžbe kupaca koji nisu punoljetni.

Potvrda zaprimanja narudžbe još uvijek ne predstavlja obvezujući Kupoprodajni ugovor. Ugovor je sklopljen tek tada kada Vam, u roku od pet dana nakon narudžbe, pošaljemo potvrdu o slanju robe koju ste naručili. Ugovor se ne sklapa o naručenim proizvodima koji u potvrdi zaprimanja narudžbe tj. potvrdi o slanju robe nisu deklarirani kao oni koji se mogu isporučiti. To se može odnositi i na proizvode koji su, doduše ponuđeni u online trgovini, ali primjerice kod zaprimanja Vaše narudžbe nisu dostupni. Ako je na temelju plaćanja putem sigurnih načina plaćanja podmiren cijeli iznos računa, iako narudžba ne može u potpunosti biti isporučena, preplaćeni iznos će Vam odmah na prethodno odabrani način plaćanja biti vraćen. Jezik Ugovora je hrvatski.

Kako biste svoju obvezujuću narudžbu poslali putem online košarice, potrebni su sljedeći koraci: Dodajte artikle koje ste odabrali u virtualnu košaricu tako što ćete kliknuti „U košaricu”. Košarica se u svakom trenutku može otvoriti i promijeniti klikom odgovarajućeg gumba. Nakon što ste željeni proizvod dodali u košaricu, putem zida za kupovinu i klikom gumba „Idi na kasu” dospjet ćete do opcija „Prijava”, „Registriraj se” i „Nastavi bez registracije”.
Nakon što odaberete (1) adresu za račun i dostavu, način slanja, prihvaćanje naših Općih uvjeta poslovanja i (2) način plaćanja, bit ćete proslijeđeni na (3) web-mjesto radi ponovne provjere narudžbe. Ondje imate mogućnost provjeriti podatke o svojoj narudžbi, promijeniti ih ili prekinuti narudžbu (npr. zatvaranjem prozora preglednika).
Kada kliknete gumb „Kupite sada”, uspješno ćete dovršiti svoju narudžbu.
Svi artikli isporučuju se bez prikazane dekoracije, osim ako drukčije nije izričito navedeno u opisu artikla.

OŠTEĆENJA TIJEKOM DOSTAVE

Ako je roba dostavljena sa vidljivim oštećenjima na pakiranju ili sadržaju, kupac to odmah, ne dovodeći u pitanje svoja prava iz jamstva za materijalne nedostatke, mora reklamirati kod odgovarajućeg dostavljača te odbiti preuzimanje i odmah stupiti u kontakt sa online trgovinom s.Oliver putem Službe za korisnike na telefonski broj 0800 868 869* ili na neki drugi način (e-mail/pošta) kako bi online trgovina s.Oliver mogla zaštiti prava pošiljatelja.

*Svi pozivi iz Hrvatske su besplatni.

POHRANA TEKSTA UGOVORA

Tekst Ugovora se kod s.Olivera ne pohranjuje te mu se nakon završetka postupka naručivanja ne može više pristupiti.

ZADRŽAVANJE VLASNIČKIH PRAVA

Roba do potpunog plaćanja ostaje u vlasništvu s.Olivera.

PRAVNA POUKA O PRAVU NA ODUSTAJANJE OD UGOVORA

Pravo na odustajanje od Ugovora

U roku od četrnaest dana imate pravo, bez navođenja razloga, odustati od ovog Ugovora. Rok za odustajanje od Ugovora iznosi četrnaest dana od dana kada ste Vi ili treća osoba koja nije prijevoznik, a koju ste Vi naveli, robu (tj. kod odvojene dostave zadnju robu) stekli u fizički posjed.

Kako biste ostvarili pravo na odustajanje od Ugovora, morate nas, s.Oliver Sales GmbH & Co. KG, Abteilung s.O Digital, Ostring, 97228 Rottendorf. Telefon: 0800 868 869*, e-mail: widerruf@soliver.com ,jasnom i nedvosmislenom izjavom informirati o svojoj odluci da ste odustali od Ugovora (npr. pismom poslanim putem pošte ili e-maila). U tu svrhu možete koristiti priloženi primjerak Obrasca za odustajanje koji nije obvezno propisan. Možete koristiti primjerak Obrasca za odustajanje ili ispuniti drugu jasnu izjavu o tome te istu poslati. U svrhu poštivanja roka za odustajanje, dovoljno je da pošaljete informaciju o ostvarivanju prava na odustajanje prije isteka roka za odustajanje. Odustajanje morate poslati na:

e-mail: onlineshop@hr.soliver.com

Telefon: 0800 868 869*

ili poštom na: s.Oliver Sales GmbH & Co. KG, Abteilung s.O Digital, Ostring, 97228 Rottendorf

*Svi pozivi iz Hrvatske su besplatni.

Opoziv možete iskoristiti i povratnim slanjem u skladu s područjem „Pravo na besplatnu zamjenu i povrat” ili vraćanjem robe bez komentara. Ako okolnosti ne ukazuju na odstupanja, vraćanje robe bez komentara smatra se izjavom o raskidanju ugovora.

Smatra se da ste izjavu o odustajanju od ugovora poslali na vrijeme ako ste izjavu o odustajanju poslali prije isteka roka za odustajanje od ugovora ili ako ste pošiljku poslali bez komentara prije isteka roka za odustajanje od ugovora.

Učinci odustajanja

Ako odustanete od ovog Ugovora, mi ćemo Vam vratiti sve uplate koje smo od Vas zaprimili, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji su nastali zbog odabira druge vrste dostave od najpovoljnije standardne dostave koju smo mi ponudili), bez odgađanja i to najkasnije četrnaest dana od dana kada smo zaprimili obavijest o Vašem odustajanju od ovog Ugovora.
Za ovaj povrat uplaćenih sredstava koristit ćemo ista sredstva plaćanja koje ste Vi upotrijebili kod prethodnih transakcija, osim ako s Vama izričito nije drugačije dogovoreno; za povrat novca ni u kom slučaju nećemo koristiti naknade. Povrat novca možemo uskratiti dok robu ne dobijemo natrag ili dok niste predočili dokaz da ste poslali robu, ovisno o tome koji je termin raniji. Robu morate odmah, a obavezno najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o odustajanju od ovog Ugovora, poslati ili predati na sljedeću adresu:

s.OLIVER d.o.o (NSC – Hrvatska pošta d.d.)
Poštanska ulica 9
10410 Velika Gorica

Rok je ispoštovan ako robu pošaljete prije isteka roka od četrnaest dana. Mi snosimo troškove povratnog slanja robe. Eventualni gubitak vrijednosti robe morate nadoknaditi samo ako je taj gubitak vrijednosti nastao zbog Vašeg postupanja s robom koji nije potreban u svrhu provjere materijala, svojstava i funkcionalnosti robe.
Sa sljedećim primjerkom Obrasca o odustajanju od Ugovora ispunjavamo samo naše zakonske obveze o pružanju informacija.

Primjerak-Obrazac o odustajanju od Ugovora

(Ukoliko želite odustati od Ugovora, tada molimo ispunite i pošaljite ovaj obrazac)

  • Za s.Oliver Sales GmbH & Co.KG Ostring, 97228 Rottendorf
  • Mail: widerruf@soliver.com
  • Ovime ja/mi (*) odustajem(o) od Ugovora o kupnji koji sam / smo (*) sklopio/li za sljedeću robu (*)/ pružanje / sljedeće usluge (*)
  • Naručeno dana (*)/primljeno dana (*)
  • Ime kupca
  • Adresa kupca
  • Potpis kupca (samo kod obavijesti u papirnatom obliku)
  • Datum

(*) Precrtati neprimjenjivo

ZAŠTITA PODATAKA I ZAŠTITA VJEROVNIKA

Sa svim osobnim podacima se uvijek postupa povjerljivo.

Osobni podaci prikupljeni od Vas obrađuju se, koriste i pohranjuju u svrhu obrade i izvršenja Vaše narudžbe. Ako je potrebno, Vaši će se podaci proslijediti i povezanim tvrtkama i/ili našim partnerima za usluge te će ih oni obrađivati i koristiti za obradu narudžbe.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Trgovac odgovara potrošaču za materijalne nedostatke kupljene robe u skladu sa zakonskim propisima. Prava koja proizlaze iz materijalnog nedostatka ističu dvije godine nakon isporuke robe. Kupac mora ostvariti prava koja proizlaze materijalnog nedostatka robe navodeći broj narudžbe, svoje ime i poštansku adresu s kratkim naznakama razloga za prigovor. Na zahtjev trgovca s.Oliver, kupac šalje neispravnu robu na uvid na trošak i odgovornost trgovca s.Oliver na adresu:

s.OLIVER d.o.o (NSC – Hrvatska pošta d.d.)
Poštanska ulica 9
10410 Velika Gorica

AUTORSKA PRAVA I OZNAKA MARKE

Sadržaj ove internetske stranice, uključujući i tekstove, grafike, fotografije, ilustracije, slike, videozapise, zvukove i softver zaštićen je autorskim pravima. Preuzimanje ili korištenje dopušteni su samo za privatnu upotrebu. Zabranjeno je daljnje objavljivanje, prosljeđivanje, reprodukcija ili drugačije korištenje slika. Sve oznake marke koje se koriste na internetskoj stranici s.Olivera su – ako nije drugačije navedeno – naše oznake marke. One se ne smiju koristiti bez našeg prethodnog pisanog odobrenja.

O NAMA

s.Oliver Sales GmbH & Co. KG
Ostring
D-97228 Rottendorf

Telefon: 0800 868 869*

E-mail: onlineshop@hr.soliver.com

Osnivač:
s.Oliver Sales Verwaltung SARL, 1, Grand-Rue, L-8372 Hobscheid, RCS Luxembourg, B 259790

Direktor: Kai Bauknecht, Carsten Schmitz, Thomas Rothe, Thomas Lurz

AG Würzburg HRA 7662
PDV-ID broj:DE 812 318 148
IHK Würzburg-Schweinfurt

ORS- platforma za rješavanje izvansudskih sporova
Europska komisija je sukladno Uredbi (EU) br. 524/2013 pripremila internetsku platformu za online rješavanje sporova (ORS platforma), točnije rečeno za rješavanje izvansudskih sporova za području internetskih pravnih poslova. ORS platformu Europske komisije pronaći ćete na sljedećem linku: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Mi nismo obvezni, a ni spremni sudjelovati u postupcima rješavanja sporova.

*Svi pozivi iz Hrvatske su besplatni.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI ZA STRANE VEZE

Za naknadu štete jamčimo neograničeno – bez obzira na pravnu osnovu, uključujući odgovornost za zakonske zastupnike ili posrednike – u slučaju namjere i grubog nemara. Također imamo neograničenu odgovornost za štetu koja proizlazi iz ozljeda opasnih po život, za tijelo ili zdravlje. Osim toga odgovorni smo za štetu nastalu ozbiljnim nemarom iz kršenja temeljne ugovorne obveze (obveza osiguravanja pravilnog izvršenja ugovora i na čije se pridržavanje ugovorna strana redovito oslanja i može osloniti); u ovom slučaju naša je odgovornost ograničena na naknadu za predvidivu štetu koja se obično događa.

U preostalom dijelu je naša odgovornost isključena. Ograničenja odgovornosti koja proizlaze iz prethodno navedenog ne primjenjuju se ako smo otklonili nedostatak ili preuzeli dali garanciju za kvalitetu robe. Isto vrijedi i za Vaša potraživanja sukladno Zakonu o odgovornosti za proizvod.

Ukoliko je naša odgovornost isključena ili ograničena, to se također primjenjuje na osobnu odgovornost zaposlenika, zastupnika i zastupničkih agenata.

Ako postoje linkovi na internetske stranice drugih ponuđača, na njihove sadržaje nemamo utjecaj. Za te je sadržaje odgovoran uvijek dotični ponuđač ili operater stranica. Linkom povezane stranice u trenutku povezivanja linkom su provjerene na moguće pravne prijestupe i prepoznatljivo kršenje prava. Protupravni sadržaji u trenutku povezivanja linkom nisu uočeni. Kontinuirana kontrola sadržaja stranica podijeljenih linkom bez konkretnih uporišta u kršenju prava nije opravdana. Kod saznanja o kršenju prava takvi se linkovi odmah uklanjaju.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ako pojedinačne odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja nisu valjane ili su neučinkovite, ostale odredbe ostaju nepromijenjene. Umjesto nevaljane ili neučinkovite odredbe primjenjuju se odgovarajuće zakonske odredbe. To se u skladu s tim odnosi na popunjavanje regulatornih nedostataka ovih Općih uvjeta poslovanja.

Primjenjuje se pravo Savezne Republike Njemačke uz izuzeće UN-ovog Zakona o prodaji. Ako ste narudžbu predali kao potrošač i u vrijeme predaje Vaše narudžbe imali uobičajeno boravište u nekoj drugoj zemlji, izbor prava iz 1. rečenice ne utječe na primjenu obveznih pravnih propisa te zemlje.

* redovita tarifa fiksne mreže Vašeg telefonskog operatera, eventualno besplatno kod flat rata (paušalne cijene); tarifa mobilne mreže može se eventualno razlikovati

Verzija 22.05.2024

Spremi kao PDF