Obavijest o zaštiti podataka

Dobro došli u našu internetsku trgovinu! Zahvaljujemo vam na zanimanju za naše poduzeće. Zaštita vaših osobnih podataka vrlo nam je značajna. Vaše podatke obrađujemo u skladu s primjenjivim pravnim propisima o zaštiti osobnih podataka, a posebice s Općom uredbom EU-a o zaštiti podataka (OUZP) i regionalnim provedbenim zakonodavstvom koje za naše poduzeće vrijedi u pojedinoj zemlji.

U svojoj Obavijesti o zaštiti podataka objašnjavamo vam koje osobne podatke prikupljamo putem naše internetske stranice, u koju svrhu ih upotrebljavamo, kada ih brišemo te kojim sigurnosnim mjerama vaše podatke štitimo na najbolji mogući način. Priopćavamo vam i dotičnu pravnu osnovu koja nam dozvoljava odgovarajuću obradu podataka. Osim toga, obavještavamo vas i o vašim zakonski utvrđenim pravima u vezi s obradom tih podataka. Kako bismo vas na najtransparentniji mogući način obavijestili o našim načinima obrade podataka, najprije ćemo vas informirati o obradi osobnih podataka, a zatim ćemo detaljno objasniti sljedeće teme:

Osobni su podaci informacije koje omogućavaju identificiranje fizičke osobe. To su prvenstveno ime, datum rođenja, adresa, broj telefona, adresa e-pošte, ali i vaša IP adresa.

Anonimni su podaci oni koji ni na koji način ne upućuju na korisnika.

Odgovorno tijelo po pitanju zakona o zaštiti podataka je:

s.Oliver Sales GmbH & Co. KG
Ostring
97228 Rottendorf
Njemačka

Telephone: 0800 868 869*
E-Mail: onlineshop@hr.soliver.com

*Primjenjuje se redovna tarifa za fiksne mreže vašeg pružatelja usluga, možda bez naknade uz paušalnu cijenu, moguća su odstupanja kod mobilne tarife

Prikupljanje podataka / osobni podaci

Osobne podatke prikupljamo u skladu sa zakonskim odredbama. Sve osobne podatke koje navedete na našoj internetskoj stranici obrađujemo u svrhe detaljnije opisane u nastavku. To se provodi u okviru navedenih zakonskih propisa odnosno samo uz vašu suglasnost.

Dopušteni načini obrade podataka opisani su prvenstveno u čl. 6. OUZP-a. s.Oliver prikuplja osobne podatke ako

 • ste dali suglasnost za to (čl. 6. st. 1. toč. a odn. st. 1. podst. 1 toč. a OUZP-a),
 • su podaci potrebni za izvršenje ugovora / predugovornih mjera (čl. 6. st. 1. toč. b OUZP-a),
 • su podaci potrebni za izvršenje pravne obveze (čl. 6. st. 1. toč. c OUZP-a) ili
 • su podaci potrebni za zaštitu legitimnih interesa našeg poduzeća, pod uvjetom da ih vaši legitimni interesi ne nadmašuju (čl. 6. st. 1. toč. f OUZP-a). Smatramo da se o prevladavajućim legitimnim interesima za obradu podataka posebice radi u sljedećim slučajevima:
  1. Mjere praćenja i upotreba kolačića
   Kako bismo vam pružili optimalno korisničko iskustvo u našoj internetskoj trgovini i kroz naše promidžbene oglase, prilagođeno vašim individualnim potrebama, surađujemo s različitim pružateljima usluga i tehnologija i pritom upotrebljavamo kolačiće i različite načine praćenja posjetitelja. Pritom se, koliko je to moguće, oslanjamo na naš legitiman interes za obradu podataka, no najčešće ipak od vas tražimo privolu (čl. 6. st. 1. toč. a odn. čl. 49. st. 1. pods. 1. toč. a OUZP-a), koju naravno možete opozvati kad god želite. Detaljne informacije pronaći ćete u rubrici „Mjere praćenja i upotreba kolačića“.
  2. Sprečavanje prevara i neplaćanja
   Kako bi se smanjila opasnost od neplaćanja, tijekom postupka narudžbe provodimo provjeru boniteta koja utječe na odabir prikazanih načina plaćanja. Naš djelatnik naknadno provjerava sve predane narudžbe ocijenjene kao sumnjive i provodi odgovarajuće mjere za sprečavanje prevare. Više informacija pronaći ćete u rubrici: „Sustavi plaćanja / provjera boniteta / sprečavanje prevara“.
  3. Zaštita sigurnosti naših sustava / utvrđivanje kvarova
   Iz razloga tehničke sigurnosti, a posebice za obranu od pokušaja napada na naš internetski poslužitelj, pohranjujemo podatke u skladu s čl. 6. st. 1. toč. f OUZP-a. Veza s pojedinačnim korisnikom se ne uspostavlja. Prvenstveno prikupljamo sljedeće podatke: internetski preglednik i operativni sustav koji upotrebljavate / naziv pružatelja internetskih usluga / podatke o internetskoj stranici s koje nas posjećujete / podatke o internetskim stranicama koje kod nas otvarate / datum i vrijeme posjete / naziv tražene datoteke / npr. je li datoteka prenesena / količinu prenesenih podataka / IP adresu koju vam je dodijelio vaš pružatelj internetskih usluga. S prikupljenim osobnim podacima postupamo povjerljivo.

Trajanje pohrane odnosno kriteriji za utvrđivanje trajanja

Društvo s.Oliver Sales GmbH & Co. KGvaše osobne podatke obrađuje i pohranjuje samo tijekom vremena potrebnog za ostvarenje dotične svrhe obrade ili toliko dugo dok traje propisano razdoblje čuvanja podataka (posebice prema trgovačkim i poreznim zakonima). Po ostvarenju svrhe odn. isteku obveze čuvanja odgovarajući se podaci rutinski brišu.

Prenošenje podataka

U određenim slučajevima obrađeni osobni podaci moraju se u okviru obrade podataka prenijeti. U tom pogledu postoje različite lokacije i kategorije primatelja.

Unutarnje lokacije

Ako je potrebno, vaše osobne podatke prenosimo unutar grupacije s.Oliver (s.Oliver Sales GmbH & Co. KG). Naravno, ispunjavamo s time povezane pravne okvirne uvjete i osiguravamo pravilnu obradu vaših podataka. Pristup vašim osobnim podacima imaju isključivo ovlašteni djelatnici, kojima je zbog provođenja njihove aktivnosti potreban pristup podacima, kao npr. za izvršavanje vaše narudžbe ili kontakt u slučaju pitanja.

Vanjske lokacije

Osobni se podaci uz zaštitu pravnih zahtjeva prenose sljedećim kategorijama djelatnika:

 • pružateljima usluga u okviru izvršenja narudžbe
 • pružateljima usluga transporta, dostavljačima, pružateljima usluga plaćanja
 • poduzećima koja provode provjeru boniteta
 • poduzećima koja pružaju usluge marketinga
 • pružateljima usluga u okviru komunikacijskih sustava
 • državnim tijelima i ustanovama, ukoliko je to obavezno odn. potrebno

Siguran prijenos vaših podataka

Kako bismo na najbolji mogući način podatke koji su pohranjeni kod nas zaštitili od namjerne zloupotrebe, gubitka, uništenja ili pristup neovlaštenih osoba, upotrebljavamo odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere. Sigurnosne razine trajno se provjeravaju u suradnji sa stručnjacima za sigurnost i prilagođavaju novim sigurnosnim standardima.

Sigurnost vaših podataka bitna nam je i tijekom prijenosa unutar grupacije s.Oliver ili prijenosa našim partnerima / trećim stranama odabiremo odgovarajuće sigurne postupke prijenosa.

Prijenos podataka načelno se odvija putem šifrirane veze. U tu svrhu upotrebljavamo najsuvremenije protokole kao npr. TLS 1.2 s PFS-om.

Razmjena podataka sa i na našu internetsku stranicu prema tome se odvija isključivo u šifriranom obliku. Kao protokol za prijenos na našim internetskim stranicama nudimo HTTPS, uz primjenu aktualnih protokola za šifriranje.

Poveznice na stranice drugih ponuđača

Na našoj se internetskoj stranici nalaze i jasno istaknute poveznice na internetske stranice drugih poduzeća. Ako postoje poveznice na internetske stranice drugih ponuđača, mi nemamo nikakav utjecaj na njihov sadržaj. Stoga za te sadržaje ne možemo preuzeti nikakva jamstva ni odgovornost. Za sadržaje tih stranica odgovorni su dotični ponuđači ili vlasnici. Prilikom kreiranja poveznica na te stranice provjerili smo postoje li na njima kršenja ili vidljive povrede zakona. U trenutku kreiranja poveznica nisu primijećeni nezakoniti sadržaji. No trajna provjera sadržaja povezanih stranica nije moguća ako ne postoji konkretna sumnja u kršenje zakona. Ako se otkriju povrede zakona, takve se poveznice odmah uklanjaju.

Prava predmetnih osoba

U nastavku vas obavještavamo o pravima koja su vam kao predmetnoj osobi besplatno dostupna.

 • Informiranje: Rado ćemo vas informirati o tome posjedujemo li i obrađujemo li vaše osobne podatke, i ako da, koje.
 • Ispravak podataka: Ako su vaši podaci kod nas pogrešno navedeni, rado ćemo ih ispraviti.
 • Ograničenje: Pod određenim pravnim uvjetima možete ograničiti obradu svojih osobnih podataka. To je, primjerice, slučaj ako osporavate istinitost podataka koje imamo.
 • Brisanje: vaše osobne podatke rado ćemo obrisati na zahtjev, neovisno o našim pravilima u pogledu brisanja, ukoliko je to moguće iz pravnih razloga.
 • Prigovor: Imate pravo uložiti prigovor na postupke obrade vaših osobni podataka koje smo proveli ako navedete posebne razloge.
 • Opoziv: Ukoliko ste nam dali privolu za obradu podataka, možete je, naravno, bez navođenja razloga opozvati s budućim djelovanjem.
 • Prenosivost podataka: Osobne podatke koji se odnose na vas, a koje smo dobili u okviru sklapanja ugovora ili privole putem automatiziranog postupka obrade podataka rado ćemo vama ili trećoj osobi koju za to odredite dostaviti u uobičajenom strojno čitljivom formatu.

Svoja prava predmetne osobe u svakom trenutku možete iskoristiti u svakom trenutku putem navedeni načina za stupanje u kontakt ili se s nama posavjetovati o zaštiti podataka. Naša organizacija za zaštitu podataka u svakom vam je trenutku dostupna na adresi privacypolicy@soliver.com

Nadzor prava na pritužbu

U svakom ste se trenutku slobodni obratiti vašem nadležnom nadzornom tijelu. Alternativno, možete se obratiti i nadležnom nadzornom tijelu, to je:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (Bavarski državni ured za nadzor podataka)
Postfach 606
91511 Ansbach
Njemačka

Ostala pitanja

U svakom se trenutku možete s punim povjerenjem obratiti našoj organizaciji za zaštitu podataka na adresu privacypolicy@soliver.com

Mjere praćenja i upotreba kolačića

Kao što smo naveli na početku, želimo vam pružiti optimalno korisničko iskustvo u našoj internetskoj trgovini i kroz naše promidžbene oglase, prilagođeno vašim individualnim potrebama. U tu svrhu surađujemo s različitim pružateljima usluga i tehnologija i pritom upotrebljavamo kolačiće i različite načine praćenja posjetitelja. U nastavku donosimo detaljne informacije:

Potrebne tehnologije

Ove su tehnologije neophodne za rad osnovnih funkcija web stranice.

Google Tag Manager

Ova internetska stranica koristi Google Tag Manager tvrtke Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska. Ova usluga omogućuje upravljanje oznakama internetskih stranica putem sučelja. Sam alat Upravitelj oznaka (Tag Manager) (koji implementira oznake) domena je bez kolačića. To znači: U načelu se ne koriste kolačići te se ne bilježe osobni podaci. Google upravitelj oznaka pokreće druge oznake, koje pak mogu prikupljati podatke. No Google upravitelj oznaka ne pristupa tim podacima. Ako je deaktivacija odabrana na razini domene ili kolačića, ona će ostati na snazi za sve oznake za praćenje koje su implementirane s Google upraviteljem oznaka.

Dodatne informacije možete pronaći na: http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html

Sentry

Sentry je alat društva Functional Software Inc. (Sentry), 45 Fremont Street 8th Floor San Francisco, CA 94105, SAD („Sentry”) za nadzor stabilnosti sustava, kao i otkrivanje i uklanjanje pogrešaka u kodu stranica. Sentry prikuplja IP-adrese, podatke o uređajima, upotrebi i pogreškama u svrhu osiguravanja stabilnosti sustava i pravovremenog otkrivanja i uklanjanja pogrešaka. Alat upotrebljavamo na temelju svojeg legitimnog interesa, poboljšanja web stranice i uklanjanja pogrešaka (čl. 6. st 1. podst. 1 toč. f OUZP-a, čl. 25 st. 2 TDDDG). Prikupljani podaci ne upotrebljavaju se u druge svrhe.

Imajte na umu da se sjedište društva Sentry, kao dobavljača iz SAD-a, nalazi u zemlji s potencijalno nižom razinom zaštite podataka nego u EU. Europska razina zaštite podataka osigurava se sklapanjem odgovarajućih ugovornih odredbi i prikladnim jamstvima.

Prikupljeni podaci zadano se brišu nakon 90 dana.

Više informacija o tome kako usluga Sentry obrađuje podatke možete pronaći i na: https://sentry.io/privacy/

Postavke privatnosti

U postavkama privatnosti možete vidjeti koje usluge upotrebljavamo i u svakom trenutku sami odlučiti jeste li i u kojoj mjeri s njima suglasni, a postavke možete promijeniti i naknadno. Obrada se provodi na temelju vaše privole u skladu s čl. 6. st. 1. toč. a odn. ev. čl. 49. st. 1. pods. 1. toč. a OUZP-a.

Usercentrics

Koristimo platformu za upravljanje pristankom Usercentrics Consent Management Plattform. Vlasnik je Usercentrics GmbH, Sendlinger Strasse 7, 80331 München. Platforma za upravljanje pristankom Usercentrics prikuplja podatke o uređaju, podatke o pregledniku, podatke o uključivanju i isključivanju, datum i vrijeme posjeta, zahtjeve za URL-ove i putanju internetske stranice putem JavaScripta. Ovaj JavaScript omogućuje Usercentrics GmbH da korisnike obavijesti o određenim oznakama i internetskim tehnologijama na našoj internetskoj stranici te da dobije, upravlja i dokumentira pristanak korisnika. Pravna osnova za obradu podataka je članak 6. Članak 1., stavak 1. točka.c i f GDPR-a EU-a, jer smo zakonski obvezni pružiti dokaze o pristanku (u skladu s člankom 7. stavkom 1. GDPR -a EU-a). Cilj je znati preferencije korisnika i primijeniti ih u skladu s tim, kao i dokumentiranje istih na pravno siguran način. Podaci će se izbrisati čim više nisu potrebni za bilježenje te izostanu zakonski zahtjevi za zadržavanje. Podaci o pristanku (pristanak i opoziv pristanka) čuvaju se tri godine. Podaci će se zatim odmah izbrisati ili, na zahtjev, proslijediti odgovornom tijelu u obliku izvoza podataka. Korisnik može trajno spriječiti izvršavanje JavaScripta u bilo kojem trenutku postavljanjem odgovarajućih postavki u svom pregledniku, što bi također spriječilo Usercentrics u izvođenju JavaScripta. Dodatne informacije o zaštiti podataka kod tvrtke Usercentrics mogu se pronaći na: https://usercentrics.com/privacy-policy/

Funkcionalnost

Neophodan je za pravilan prikaz osnovnog sadržaja i funkcija web stranice, npr. chat funkcije, traženje partnera, prikaz personaliziranog sadržaja web stranice.

Interna preusmjerivanja

Ako ste dali privolu za to, na svojoj web stranici upotrebljavamo vlastitu uslugu za personaliziranje korisničkog iskustva. Taj alat koristi predmemoriju preglednika za prikupljanje informacija o tome koji ste dio web shopa zadnje posjetili, kako bi Vas pri sljedećem pozivanju naše stranice ponovo usmjerio izravno na područje koje je relevantno za Vas. Pritom se prikupljaju informacije o tome koji ste dio web shopa odnosno koju kategoriju proizvoda zadnje posjetili.

Podaci u cacheu imaju životni vijek od godinu dana. Pritom ne dolazi do prosljeđivanja u treće zemlje izvan Europske unije / Europskog gospodarskog prostora.

Privolu koju ste dali možete opozvati u bilo kojem trenutku s budućim učinkom. U tu svrhu pozovite postavke zaštite podataka i poništite odabir odgovarajuće privole. Obratite pozornost na to da se izmjene postavki zaštite podataka moraju provesti za svaki krajnji uređaj zasebno.

Postavkama privatnosti

Algolia (čl. 6 st. 1 toč. a OUZP-a, čl. 25 st. 1 Zakona o zaštiti podataka (TDDDG) u slučaju privole, čl. 6 st. 1 toč. f OUZP-a bez privole)

Ako ste dali privolu, na svojoj internetskoj stranici upotrebljavamo alat Algolia za marketing i analizu tvrtke Algolia SAS, 55 Rue d'Amsterdam, 75008 Pariz, Francuska. Ovaj alat omogućava uporabu analitičkih usluga za funkciju pretraživanja na našoj internetskoj stranici. Pritom se prikupljaju informacije o načinu na koji koristite našu internetsku stranicu i funkciju pretraživanja kako bismo Vam u skladu s Vašim interesima mogli staviti na raspolaganje personalizirane rezultate pretraživanja. Modificirani Controller ID koji kreira Usercentrics kao UserToken omogućava prepoznavanje tijekom više sesija kako bi Vam se mogli prezentirati rezultati pretraživanja po Vašoj mjeri podržani umjetnom inteligencijom i kako bi se moglo promatrati i analizirati odgovarajuće dulje vremensko razdoblje.

Ovaj alat pritom prikuplja informacije o pregledniku, IP adresu koju Algolia skraćuje za četiri znamenke, upite i filtre kod pretraživanja, klikove na rezultate pretraživanja, proizvode ili ostale gumbe, individualni korisnički ID, vremenski pečat, informacije o uređaju i podatke o korištenju, kao što su posjećene stranice, pogledani proizvodi ili proizvodi koji su stavljeni u košaricu te izvršene kupovine. K tome se na osnovu Vaše IP adrese provodi geolociranje.

Prikupljene podatke čuvamo 365 dana.

Pritom ne dolazi do prosljeđivanja u treće zemlje izvan Europske unije / Europskog gospodarskog prostora. Više informacija o tome kako Algolia obrađuje podatke možete pronaći na https://www.algolia.com/policies/privacy/

Privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku s budućim učinkom. U tu svrhu pozovite postavke zaštite podataka i poništite odabir odgovarajuće privole. Obratite pozornost na to da se izmjene postavki zaštite podataka moraju provesti za svaki krajnji uređaj zasebno.

Postavkama privatnosti

Ako ne želite dati privolu, neće se, naravno, prikupljati osobni podaci koji nisu neophodni za omogućavanje funkcije pretraživanja. Vaša Ip-adresa u tom se slučaju upotrebljava samo za prikaz (nepersonaliziranih) rezultata pretraživanja i potom se skraćuje. Inače se prikupljaju još samo upiti i filtri kod pretraživanja, informacije o pregledniku i uređaju, vremenski pečat i približna geolokacija na temelju Vaše IP adrese.

Dynamic Yield

Na našoj web-stranici te u okviru personaliziranih kampanja putem e-pošte upotrebljavamo uslugu Dynamic Yield pružatelja usluga

Dynamic Yield, Inc. /Mastercard Europe SA, 198A Chaussée de Tervuren, Waterloo, Belgija, B-1410

Dynamic Yield pri tome prikuplja i obrađuje sljedeće podatke:

 • IP adresu
 • geografsku lokaciju
 • informacije o uređaju
 • informacije o pregledniku
 • podatke o upotrebi
 • referentni URL
 • jedinstvenu oznaku mobilnog uređaja
 • podatke o korisničkom agentu
 • adresu e-pošte

Dynamic Yield za Vas optimizira sadržaj ove web-stranice. Pri tome je riječ o preciznim preporukama, istovjetnim proizvodima ili drugom sadržaju koji je za Vas relevantan kako bi Vaš posjet web-mjesta bio personalizirani događaj. Dynamic Yield u pogledu toga upotrebljava tzv. kolačiće te u tu svrhu prikuplja podatke o Vašim aktivnostima upotrebe na našoj stranici.

Ako ste u tu svrhu dali privolu na našoj web-stranici, podaci o kretanju koje prikupi Dynamic Yield bit će dodani odgovarajućem korisničkom profilu.

Značajka Dynamic Yield pri tome se upotrebljava na temelju Vaše privole u skladu s čl. 6. st. 1. pods. 1. toč. a OUZP-a, a nju u svakom trenutku možete povući ovdje.

Ako ne date svoj pristanak, Dynamic Yield će čitati vašu zemljopisnu lokaciju samo s vaše IP adrese i podataka korisničkog agenta, ali neće pohraniti niti obraditi nijedan od tih podataka. To se radi u svrhu prikazivanja preporuka proizvoda (sličnih proizvoda ili najboljih prodavača) na web mjestu. Kolačići nisu postavljeni. Ti vam podaci neće biti dodijeljeni kao osobi niti spojeni s bilo kojim drugim osobnim podacima koji mogu postojati, a podatke, posebno lokaciju, nećemo koristiti niti procjenjivati. Zbirka se temelji na našem legitimnom interesu za prikazivanje preporuka za proizvod (čl. 6. st. 1. podst. 1. toč. f EU OUZP-a) jer podaci prikupljeni u ovom procesu imaju samo potrebnu minimalnu osobnu referencu.

Podaci prikupljeni putem značajke Dynamic Yield pohranjivat će se sve do povlačenja Vaše privole. Uostalom, ti će podaci biti izbrisani čim izostane svrha prikupljanja podataka. To je slučaj najkasnije 90 dana nakon Vašeg zahtjeva za brisanjem.

Prikupljene podatke ova usluga može prosljeđivati u neku drugu zemlju. Napominjemo da ova usluga može prenositi podatke izvan Europske unije i Europskog gospodarskog prostora i u zemlju koja ne nudi odgovarajuću razinu zaštite podataka. Ako se podaci prenose u SAD, postoji rizik od toga da američke vlasti mogu obrađivati Vaše podatke u svrhu kontrole i nadzora, a da pritom nemate nikakve mogućnosti pravne zaštite. Međutim, s naše strane poduzimamo sve moguće mjere potrebne prema zakonu o zaštiti podataka u skladu s čl. 44. i slj. OUZP-a kako bismo uspostavili razinu zaštite podataka u trećim zemljama.

Google Maps

Na svojoj internetskoj stranici upotrebljavamo uslugu Google Maps (API) društva Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD („Google“). Google Maps je internetska usluga za prikaz interaktivnih (zemljopisnih) karata, za vizualno prikazivanje geografskih informacija. Upotrebom ove usluge prikazuje vam se naša lokacija i olakšava eventualan dolazak.

Već prilikom otvaranja stranice u koju je ugrađena karta usluge Google Maps informacije o vašem korištenju naše stranice (kao npr. IP adresa) prenose se na poslužitelj Googlea u SAD-u i tamo se pohranjuju. To se događa neovisno o tome pruža li Google korisnički račun preko kojeg ste prijavljeni ili ako nema korisničkog računa. Ako ste prijavljeni u Google, vaši podaci izravno se povezuju s vašim računom. Ako ne želite da se podaci povezuju s vašim profilom na usluzi Google, prije aktiviranja gumba morate se odjaviti. Google pohranjuje vaše podatke (čak i one neprijavljenih korisnika) kao korisničke profile i analizira ih. Takva analiza provodi se prvenstveno prema čl. 6. st. 1. toč. a OUZP-a, na temelju legitimnih interesa društva Google za prikaz personaliziranih oglasa, istraživanja tržišta i/ili prikladnog oblikovanja njegove internetske stranice. Imajte na umu da se uz vašu privolu podaci eventualno prenose u treću zemlju izvan EU/EGP-a, u kojoj je možda potrebna niža razina zaštite podataka nego u EU (čl. 49. st. 1. pods. 1. toč. a OUZP-a). Imate pravo prigovora na kreiranje tih korisničkih profila, a kako biste ga ostvarili, morate se obratiti usluzi Google.

Ako niste suglasni s budućim prijenosom svojih podataka tvrtki Google u okviru upotrebe usluge Google Maps, postoji mogućnost da potpuno deaktivirate internetsku uslugu Google Maps tako da isključite korištenje javascripta u svojem pregledniku. Tada se Google Maps i prikaz karte na ovoj internetskoj stranici neće moći upotrebljavati. Uvjete korištenja Googlea možete vidjeti na adresi http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, a dodatne uvjete korištenja za Google karte pronaći ćete na adresi https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Detaljne informacije o zaštiti podataka u vezi s upotrebnom usluge Google Maps možete pronaći na internetskoj stranici društva Google („Google Privacy Policy“): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

YouTube

YouTube je video portal YouTubea, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, SAD (u daljnjem tekstu "YouTube"). Integrirali smo najmanje jedno YouTube proširenje u naše online usluge. Kada pozovete online uslugu koja sadrži YouTube dodatak, vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s YouTube poslužiteljima. Time se YouTubeu prenosi informacija da je vaš preglednik posjetio odgovarajuću stranicu naših online usluga, čak i ako nemate YouTube račun ili niste prijavljeni na svoj račun. Vaš preglednik prenosi te informacije izravno na YouTube poslužitelj u SAD-u i tamo ih pohranjuje.

Ako ste također prijavljeni na svoj YouTube račun, također je moguće dodijeliti gledanje ove stranice vašem YouTube računu i omogućiti YouTubeu da dodijeli vaše ponašanje pregledavanja izravno vašem osobnom profilu.

Ako želite spriječiti YouTube da prenosi i pohranjuje vaše podatke i vaše ponašanje na našim online uslugama, morate se odjaviti s YouTubea i izbrisati kolačiće koje je YouTube postavio prije nego što posjetite našu stranicu.

Više informacija o prikupljanju i korištenju vaših podataka od strane YouTubea možete pronaći u njihovim pravilima o privatnosti https://www.YouTube.com/static?template=privacy_guidelines kao i u politici zaštite podataka tvrtke Google na adresi https://www.google.com/policies/privacy/ .

Tijekom prikupljanja podataka oslanjamo se na vaš pristanak za odgovarajuću obradu podataka u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) EU-DS-GVO, koji naravno možete povući u bilo kojem trenutku promjenom postavki zaštite podataka.

Postavkama privatnosti

Imajte na umu da se uz vaš pristanak podaci mogu prenijeti u treću zemlju izvan EU/EEA, gdje zaštita podataka može biti na nižoj razini nego u EU (EU-DS-GVO članak 49. (1) stavak 1. rečenica 1. točka a).

Vodič za veličine (čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a, čl. 25. st. 1. njemačkog Zakon o zaštiti podataka i privatnosti u telekomunikacijama i digitalnim uslugama (TDDDG))

Na svojoj web-stranici upotrebljavamo usluge društva SAIZ (SAIZ GmbH, Nostiltzstr. 23, 10961 Berlin, Njemačka, u daljnjem tekstu „SAIZ”). Društvo SAIZ prikuplja, obrađuje i pohranjuje osobne podatke posjetitelja stranice radi izrade personaliziranih preporuka za veličine i krojeve, statističke analize i poslovnu optimizaciju troškova. Pri tome društvo SAIZ prvenstveno obrađuje sljedeće osobne podatke: Podatke koje navedete da biste dobili personaliziranu preporuku za veličinu, kao što su

dob, spol, visina u centimetrima, eventualno opseg prsa, eventualno opseg bokova, eventualno opseg struka, težina, informacije o tjelesnoj građi i obliku tijela, podaci o tjednim satima kretanja i adresa e-pošte (neobvezno) posjetitelja web-stranice.

Osim toga, pohranjuju se IP adresa, internetski operater korisnika, datum i vrijeme pozivanja, tip web-preglednika, jezik, verzija web-preglednika i operativni sustav, sadržaj pozivanja, vremenska zona i element za upućivanje posjetitelja stranice. Društvo SAIZ prikuplja te podatke putem trajnih kolačića koji se pohranjuju u lokalnom web-pregledniku posjetitelja web-stranice. Društvo SAIZ pohranjuje profile dotičnog posjetitelja stranice u lokalnom web-pregledniku posjetitelja web-stranice. Društvo SAIZ obrađuje prikupljene podatke u Europskoj uniji. Omogućavanje nije propisano zakonom ni ugovorom niti je nužno za zaključivanje ugovora. Ne postoji obveza stavljanja tih podataka na raspolaganje. U slučaju izostanka pružanja podataka, ne možemo omogućiti pozvani sadržaj i ne možemo pružiti preporuku za veličinu.

Svrhe prikupljanja i obrade podataka društva SAIZ predstavljaju izračun veličine, unaprjeđenje prodaje odnosno povećanje prodaje putem optimizacije troškova za naše poduzeće (preporuka veličine, provjera pristajanja proizvoda), marketinške svrhe (personalizacija i provjera pristajanja proizvoda) i analize (praćenje konverzija).

Primatelji prikupljenih podataka su društvo SAIZ GmbH i njegovi vanjski pružatelji usluga, kao što su DataDog i Microsoft, pri čemu je u okviru upotrebe usluga pružatelja usluga DataDog i Microsoft na temelju odgovarajućih dogovora osigurano pohranjivanje prikupljenih osobnih podataka samo na poslužiteljima pružatelja usluga Microsoft i DataDog unutar EU-a. Također, ne možemo sa 100-% sigurnošću jamčiti da neće doći do prijenosa podataka u treće države ako društvo SAIZ upotrebljava usluge pružatelja usluga Microsoft i DataDog kao podizvođača. Ako dođe do obrade osobnih podataka u trećoj državi, ona se smije provoditi samo ako su ispunjeni posebni uvjeti u skladu s čl. 44 i dalje OUZP-a. To posebice uključuje zaključivanje standardnih ugovornih klauzula („EU SCC”) te provedbu takozvane „procjene učinka prijenosa podataka” („TIA”) putem društva SAIZ.

Potrebna pravna osnova za obradu osobnih podataka društva SAIZ jest čl. 6. st. 1. rečenica 1. slovo a OUZP-a, čl. 25. st. 1. TDDDG-a (privola). Drugim riječima, osobni podaci dotičnog posjetitelja stranice obrađuju se samo nakon prethodnog davanja privole posjetitelja stranice. Ta se privola prikuplja putem natpisa za kolačiće. Privolu koju ste dali možete opozvati u bilo kojem trenutku s budućim učinkom. U tu svrhu pozovite postavke zaštite podataka i poništite odabir odgovarajuće privole. Obratite pozornost na to da se izmjene postavki zaštite podataka moraju provesti za svaki krajnji uređaj zasebno.

Postavke za zaštitu podataka

Osobni podaci posjetitelja brišu se čim se ostvare svrhe obrade u koje su prikupljeni ili opozovete svoju privolu za prikupljanje podataka.

Dodatne informacije o obradi podataka putem alata Saiz možete pronaći na: https://www.saiz.io/datenschutz

Upravljanje povratima

U okviru svojeg upravljanja povratima upotrebljavamo portal Retain društva parcelLab GmbH (Kapellenweg 6, 81371 München). U svrhu provedbe povrata i reklamacija učitava se portal Retain pružatelja usluga parcelLab te se pružatelju usluga prenose podaci o prometu i vezi (kao što je IP adresa).

Osim toga, pružatelju usluga parcelLab šalju se relevantni podaci za obradu povrata. Oni uključuje sljedeće:

 • broj narudžbe
 • adresu e-pošte
 • ime
 • adresu
 • odabrani način plaćanja
 • broj računa
 • odabranog otpremnika
 • vrijeme narudžbe i prijava povrata
 • naručene i vraćene artikle
 • razlog povrata.

Podaci o prometu i vezi pohranjuju se 7 dana.

Podaci bitni za obradu povrata pohranjuju se 90 dana.

Pravna osnova za učitavanje portala vaša je izričita privola, čl. 6. st. 1. rečenica 1. OUZP-a. Privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku s budućim učinkom putem postavki za zaštitu podataka. Imajte na umu da opoziv morate provesti zasebno za svaki krajnji uređaj.

Postavke za zaštitu podataka

Podaci bitni za povrat obrađuju se na temelju ugovora, čl. 6. st. 1. rečenica 1. slovo b OUZP-a.

Informacije o zaštiti podataka pružatelja usluga možete pronaći na https://parcellab.com/privacy-policy/.

Retraced

Na svojoj web-stranici upotrebljavamo usluge društva Retraced GmbH, Kölner Straße 336a, 40227 Düsseldorf, ako ste nam u tu svrhu dali svoju privolu.

Ovim alatom pružamo Vam sveobuhvatne informacije o održivosti svojih proizvoda i njihovih opskrbnih lanaca.

Alat pri tome prikuplja informacije o vašem web-pregledniku, vašoj IP adresi, datumu i vremenu vašeg posjeta naše web-stranice, informacije o uređaju koji upotrebljavate i (na temelju IP adrese) države iz koje pregledavate našu web-stranicu. Pri tome ne dolazi do daljnjeg praćenja Vaših podataka putem drugih web-stranica.

Prikupljeni podaci u pravilu se automatski brišu po isteku razdoblja od 30 dana.

Vaši se podaci također mogu prenijeti u SAD i druge treće zemlje izvan EU-a / EGP-a. Pobliže informacije o načinu na koji društvo Retraced obrađuje podatke možete pronaći na https://25456340.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/25456340/Privacy%20policy%20retraced.pdf

Privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku s budućim učinkom. U tu svrhu pozovite postavke zaštite podataka i poništite odabir odgovarajuće privole. Obratite pozornost na to da se izmjene postavki za zaštitu podataka moraju provesti za svaki krajnji uređaj zasebno.

Postavke za zaštitu podataka

Analitika

Ove nam tehnologije omogućuju analizu web stranice kako bismo izmjerili i poboljšali njezin učinak.

Google Analytics 4

Na temelju Vaše privole (čl. 6 st. 1 podst. 1 toč. a OUZP-a) upotrebljavamo Google Analytics 4, uslugu internetske analize koju pruža tvrtka Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google”). Google Analytics 4 primjenjujemo na strani poslužitelja i podatke najprije prikupljamo sami. U daljnjem koraku te informacije prosljeđujemo Googleu na procjenu. Između Vas i Googlea ne uspostavlja se izravna podatkovna veza. K tome se primjenjuju kolačići i druge tehnike za pristupanje informacijama na Vašem krajnjem uređaju.

Pritom se prikupljaju i obrađuju sljedeći podaci:

 • ID košarice
 • ID narudžbe
 • podaci o računu
 • stope napuštanja
 • informacije o pregledniku
 • putanja klikova
 • informacije o uređaju
 • datum i vrijeme kao i trajanje posjet
 • IP adresa
 • preuzimanja
 • lokacija
 • pružatelj internetskih usluga
 • pokreti miša
 • razlučivost zaslona
 • podaci o ponašanju
 • URL uputitelja
 • ažuriranja aplikacije

Ako nam date svoju privolu (čl. 6 st. 1 pods. 1 toč. a OUZP-a) za obradu podataka od strane Google Analytics 4, Vaše ćemo podatke koristiti za analizu upotrebe stranice. U tom slučaju podatke prosljeđujemo Googleu na procjenu bez anonimizacije ili pseudonimizacije. Informacije se u tom slučaju prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u kao što je navedeno i tamo pohranjuju. Međutim, aktivna je Googleova anonimizacija IP-a tako da se prije prijenosa podataka i unutar Europske unije, odn. unutar država članica Europskog gospodarskog prostora Vaša IP adresa skraćuje. Google ne sprema potpunu IP adresu. Prijenos potpune IP adrese Googleu bez skraćivanja provodi se samo u iznimnim slučajevima.

Google će upotrebljavati ove informacije po nalogu operatora ove internetske stranice kako bi analizirao Vašu upotrebu dotične internetske stranice, sastavio izvješća o aktivnostima na internetskoj stranici i pružio mu daljnje usluge vezane uz upotrebu internetske stranice i interneta. IP adresa koju Vaš preglednik prenosi u okviru usluge Google Analytics 4 neće biti objedinjena s drugim Googleovim podacima.

Sesije i kampanje uvijek se završavaju po isteku određenog vremenskog razdoblja. Sesije standardno završavaju nakon 30 minuta neaktivnosti, a kampanje nakon 30 dana. Osobni podaci korisnika brišu se ili anonimiziraju nakon 14 mjeseci, dok se postavljeni kolačići pohranjuju se na 24 mjeseca.

U slučaju obrade na temelju Vaše privole, Google obrađuje i pohranjuje vaše osobne podatke u SAD-u. Odgovarajućim ugovornim odredbama i jamstvima jamči se poštivanje europske razine zaštite podataka kod prijenosa i obrade podataka u trećim zemljama. Obrada, odn. pohranjivanje podataka u trećim zemljama može se provoditi i na temelju Vaše privole (čl. 49. st 1. podst. 1 toč. a OUZP-a); u tom će Vam slučaju u okviru ishođenja Vaše privole za to biti zasebno ukazano na to kao i na mogućnost opoziva.

Svoju privolu možete opozvati u svakom trenutku s budućim učinkom. U tu svrhu sasvim jednostavno pozovite našu traku za privolu i odaberite odgovarajuću privolu. Molimo Vas da obratite pozornost na to da izmjene postavki trake za privolu valja poduzeti za svaki krajnji uređaj zasebno.

Postavkama privatnosti

Ova internetska stranica primjenjuje funkciju anonimizacije IP-a usluge Google Analytics 4. Nadalje, s Googleom je sklopljen ugovor o obradi podataka o narudžbama. Osim toga, imate mogućnost deaktivirati Google Analytics 4 pomoću dodatka preglednika.

Pobliže informacije o uvjetima korištenja i zaštiti podataka naći ćete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html i https://policies.google.com/?hl=de

Pobliže informacije u vezi s time naći ćete na https://support.google.com/analytics/answer/6004245 (opće informacije o usluzi Google Analytics i zaštiti podataka).

Google Signals

Vezano uz Google Analytics, prikupljanje podataka putem značajke Google Signals aktivno je na razini zemlje. Na razini zemlje prikupljaju se granularni podaci o lokaciji i uređaju. Ako ste prijavljeni na svoj Google račun i ako ste aktivirali prilagođeno oglašavanje, u okviru značajke Google Signals odvija se praćenje putem različitih uređaja preko različitih internetskih stranica i aplikacija. Pritom eventualno dobivamo i informacije o Vašim interesima i demografskim karakteristikama, kao što su npr. Vaša dob, jezik, mjesto stanovanja ili spol. To također omogućava Google Analyticsu da bolje definira određene skupine ljudi ili ciljne skupine kao i da prima izvješća putem različitih uređaja te da ih koristi u svrhu remarketinga. Osim toga, prikupljeni se podaci koriste u svrhu anonimne statističke analize.

Obradu podataka putem značajke Google Signals možete izbjeći tako što ćete se odjaviti sa svog Google računa i/ili deaktivirati prilagođeno oglašavanje na svom Google računu. Pomoć u vezi s time naći ćete preko sljedeće poveznice:

https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155764

Za obradu podataka vezano uz Google Signals pored tvrtke Google odgovorni smo i mi. U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi uporabe podataka od strane Googlea molimo Vas da se izravno obratite tvrtki Google. Ako ste nam dali svoju privolu za Google Analytics putem naše trake za privolu (čl. 6 st. 1 toč. a OUZP-a, čl. 25 st. 1 Zakona o zaštiti podataka (TDDDG)), postojeće funkcije usluge Google Analytics obogaćuju se daljnjim podacima koje Google prikuplja.

Google Analytics Universal Analytics

Na temelju Vaše privole (čl. 6 st. 1 podst. 1 toč. a OUZP-a Europske unije) upotrebljavamo Google Analytics, uslugu internetske analize koju pruža tvrtka Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google”). Google Analytics upotrebljava tzv. „kolačiće” i druge tehnologije za pristupanje informacijama na Vašem krajnjem uređaju [...] radi omogućavanja analize Vaše upotrebe internetske stranice. Google Analytics Universal Analytics primjenjujemo na strani poslužitelja i podatke najprije prikupljamo sami. U daljnjem koraku te informacije prosljeđujemo Googleu na procjenu.

Google će upotrebljvati ove informacije po nalogu operatora ove internetske stranice kako bi analizirao Vašu upotrebu dotične internetske stranice, sastavio izvješća o aktivnostima na internetskoj stranici i pružio mu daljnje usluge vezane uz upotrebu internetske stranice i interneta. IP adresa koju Vaš preglednik prenosi u okviru usluge Google Analytics neće biti objedinjena s drugim Googleovim podacima.

Osobni podaci korisnika brišu se ili anonimiziraju nakon 14 mjeseci. Privolu koju ste dali možete opozvati u bilo kojem trenutku s budućim učinkom. Kako biste opozvali privolu, deaktivirajte ovu uslugu pomoću „Alata za prihvaćanje kolačića” koji je dostupan na internetskoj stranici.

Postavkama privatnosti

S Googleom smo za našu upotrebu usluge Google Analytics sklopili ugovor o obradi narudžbi kojim se Google obvezuje štititi podatke posjetitelja naše internetske stranice i ne prosljeđivati ih trećim stranama.

Prikupljene podatke ova usluga može prosljeđivati u neku drugu zemlju. Molimo Vas da imate na umu da se podaci prikupljeni u okviru ove usluge mogu prenositi izvan Europske unije i izvan Europskog gospodarskog prostora kao i u neku zemlju koja ne nudi primjerenu razinu zaštite podataka. Ako se podaci prenose u SAD, postoji rizik od toga da američke vlasti mogu obrađivati Vaše podatke u svrhu kontrole i nadzora, a da pritom nemate nikakve mogućnosti pravne zaštite. Međutim, s naše strane poduzimamo sve moguće mjere potrebne prema zakonu o zaštiti podataka sukladno čl. 44. i slj. OUZP-a Europske unije kako bismo u trećim zemljama uspostavili razinu zaštite podataka.

Daljnje napomene u vezi Google Analytics možete naći ovdje: https://policies.google.com/privacy?hl=hr

Marketing

Ove tehnologije koriste oglašivači kako bi vam prikazali oglase koji su relevantni za vaše interese.

Emarsys

Koristimo se uslugama društva Emarsys eMarketing Systems AG (Stralauer Platz 34, 10243 Berlin; www.emarsys.com/de). Emarsys je usluga za marketing. Ova usluga omogućava povećanje zadržavanja kupaca. Svrha ove obrade podataka je održavanje veza s kupcima, izravna promidžba i analiza te optimizacija naše promidžbe putem newslettera.

Emarsys funkcionira postavljanjem odgovarajućih kolačića i pixela za praćenje. Kad posjetite našu internetsku stranicu / kliknete na naš newsletter, ako ste dali privolu za to (čl. 6. st. 1. toč. a OUZP-a, § 25. st. 1 njemačkog Zakona o zaštiti podataka u telekomunikacijama i digitalnim uslugama), postavlja se takav kolačić i od Vas prikupljamo sljedeće podatke:

 • datum i vrijeme posjeta
 • korištenje internetske stranice
 • otvaranje poruka e-pošte
 • potvrde o primitku i čitanju poruka e-pošte
 • proizvode koje ste pregledali
 • tijek pretraživanja stranice
 • pseudonimizirani ID kolačića
 • poveznice na koje ste kliknuli
 • ponašanje korisnika stranice
 • IP-adresu

Podaci prikupljeni putem kolačića usluge Emarsys objedinjuju se u korisnički profil koji može biti povezan s Vama preko adrese e-pošte koju ste naveli prilikom prijave. Tako prikupljeni podaci služe za personalizaciju Vašeg newslettera. Ako više ne želite primati naš newsletter, u svakom se trenutku možete odjaviti klikom na poveznicu za odjavu koja se nalazi u svakom newsletteru ili tako da nam pošaljete poruku u kojoj ćete navesti da se želite odjaviti s newslettera. Informacije su potrebne i za prikaz preporučenih proizvoda na našim web aplikacijama ili putem SMS-a, WhatsAppa i Push & Printa.

Podatke prikupljene putem usluge Emarsys čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje svrhe u koju su prikupljeni ili maksimalno dok korisnik ne povuče privolu za obradu podataka, odnosno onoliko dugo koliko su potrebni u svrhu obrade. Osim toga, svoju privolu možete u svakom trenutku opozvati OVDJE (dodati poveznicu za banner za privolu).

Osim toga, svoju privolu možete u svakom trenutku opozvati OVDJE (dodati poveznicu za banner za privolu).

Više informacija o zaštiti podataka za uslugu Emarsys možete pronaći ovdje: https://www.emarsys.com/en/privacy-policy/

Google Enhanced Conversions

Zajedno s uslugom Google Ads upotrebljavamo proširenje „Enhanced Conversions” tvrtke Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4. Irland („Google”). Podaci uneseni u polja obrazaca na našoj internetskoj stranici, odn. na našim digitalnim ponudama pritom se prikupljaju pomoću oznaka i preko sučelja šifrirano predaju usluzi Google Ads. Podatke prikupljene na taj način Google povezuje s već prikupljenim postojećim korisničkim podacima u profile i stavlja ih na raspolaganje odgovornoj osobi. Ako posjećujete druge internetske stranice koje također upotrebljavaju Google Enhanced Conversions ili druge Googleove usluge, dotične se informacije povezuju s Vašim jednoznačnim ID-om. Međutim, mi ne vidimo koje druge internetske stranice posjećujete.

Ako ste istovremeno prijavljeni u svoj Google račun, pozivanje stranica i unosi podataka povezuju se s Vašim Google računom. Vaše korisničko ponašanje tada se izravno pridružuje Vašem osobnom profilu. Kako biste to spriječili, možete se ili odjaviti iz svog Google računa prije pozivanja internetske stranice ili pak uskratiti svoju privolu.

Svrha obrade je dobivanje detaljnijih saznanja o ponašanju naših korisnika pri uporabi internetske stranice radi točnijeg i prikladnijeg usmjeravanja naših ponuda i mjera oglašavanja kao i njihovog optimiziranja. Primjenom Google Enhanced Conversions dobivamo sveobuhvatnu sliku upotrebe i veću vidljivost za našu Google Ads analizu.

Nije nam poznata uporaba podataka od strane Googlea u vlastite svrhe. Uneseni podaci prikupljaju se nakon Vaše izričite privole tek po završetku unosa i nakon što su nam proslijeđeni.

Podaci obrađeni na taj način brišu se nakon ispunjavanja svrhe, no najkasnije nakon 60 dana za nepridružene podatke, odn. nakon 140 dana za pridružene podatke.

Pravnu osnovu za obradu Vaših osobnih podataka predstavlja Vaša privola sukladno čl. 6 st. 1 S. 1 toč. a OUZP-, a ako se prikupljaju i obrađuju podaci spremljeni na krajnjem uređaju pravnu osnovu predstavlja čl. 25 st. 1 njemačkog Zakona o zaštiti podataka u telekomunikacijama i digitalnim uslugama (TDDDG).

Obrada se provodi na temelju prethodne privole. Privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku s budućim učinkom. U tu svrhu sasvim jednostavno pozovite našu traku za privolu i odaberite odgovarajuću privolu. Molimo Vas da obratite pozornost na to da izmjene postavki trake za privolu valja poduzeti za svaki krajnji uređaj zasebno.

POSTAVKAMA PRIVATNOSTI

Informacije o korisniku koje prikupi Google prosljeđuju se tvrtki Google i između ostalog pohranjuju na Googleovim poslužiteljima u SAD-u. Pružatelj usluge obvezuje se odgovarajućim ugovornim odredbama na poštivanje standarda zaštite podataka u Europskoj uniji i osiguravanje europske razine zaštite podataka. Obrada, odn. pohranjivanje podataka u trećim zemljama može se provoditi i na temelju Vaše privole (čl. 49. st 1. podst. 1 toč. a OUZP-a); u tom će Vam slučaju biti zasebno ukazano na to kao i na rizike povezane s time.

Daljnje informacije o Googleovom alatu Enhanced Conversions možete dobiti na: https://support.google.com/google-ads/answer/9888656?hl=hr

Crealytics

Ova stranica na temelju Vaše privole prema čl. 6. st. 1. pods. 1. toč. a DSGVO upotrebljava tag Crealytics CLV Real Time društva Crealytics GmbH, Salzufer 12, 10587 Berlin za optimizaciju kanal Plaćeno pretraživanje, a posebice za prikaz oglasa putem Googlea. U tu se svrhu putem Java Scipta provodi praćenje narudžbi. Stoga se usluzi Cralytics prosljeđuju podaci o transakcijama provedenim putem stranice, kako bi se izračunala vrijednost transakcije. To obuhvaća sljedeće podatke: naziv prodavatelja, trgovinu, broj transakcije, vrijednost transakcije, valutu transakcije, podatke o transakciji (broj narudžbe, vrijeme, trgovinu, status klijenta, podatke o kupljenim proizvodima: šifru artikla, prihod, količinu, troškove proizvoda, iznos rabata, troškove slanja, PDV, stopu PDV-a, stopu povrata), Conversion ID, Conversion Label.

Svoju privolu možete opozvati u svakom trenutku s budućim učinkom preko postavki profila, pod opcijom Tražilice. Imajte na umu da se izmjene postavki profila moraju provesti za svaki krajnji uređaj.

Svoju privolu možete opozvati u svakom trenutku s budućim učinkom preko postavki profila, pod opcijom Tražilice.

POSTAVKAMA PRIVATNOSTI

Imajte na umu da se izmjene postavki profila moraju provesti za svaki krajnji uređaj.

Google Ads Conversion Tracking

Upotrebljavamo Google Ads Conversion Tracking i uslugu remarketinga tvrtke Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, „Google”). Google Ads upotrebljava „kolačiće”, tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vašem računalu i koje izrađuju statistike o konverzijama za oglašivački program Google Ads. Googleova usluga remarketinga dopušta ciljanije prikazivanje oglasa za našu internetsku stranicu, koji su potencijalno osobno relevantniji za korisnika. O „remarketingu” je riječ kad se korisniku npr. prikazuju oglasi za proizvode za koje je pokazao zanimanje na drugim internetskim stranicama. U tu se svrhu pri pozivanju naših internetskih stranica na kojima je aktivna usluga Google Ads Conversion Tracking u internetsku stranicu integriraju oznake za remarketing (nevidljive grafike ili kodovi koji se još nazivaju i „web pratilice”). U toj se datoteci bilježe internetske stranice koje korisnik posjećuje, sadržaji koji ga zanimaju i ponude na koje je kliknuo, zatim tehničke informacije o pregledniku i operativnom sustavu, internetske stranice s kojih korisnik dolazi, vrijeme posjeta kao i drugi podaci o upotrebi online ponude. Prikuplja se i IP adresa korisnika, s time da se puna IP adresa prosljeđuje Googlevom poslužitelju u SAD-u samo u iznimnim slučajevima i tamo skraćuje.

Ako korisnik zatim posjećuje druge internetske stranice, mogu mu se prikazivati oglasi prilagođeni njegovim interesima. U okviru Googleovih marketinških usluga podaci korisnika obrađuju se u pseudonimiziranom obliku. To znači da Google ne pohranjuje i ne obrađuje imena ili adrese e-pošte korisnika, već relevantne podatke vezane uz kolačiće unutar pseudonimiziranih korisničkih profila. Drugim riječima, iz Googleove perspektive oglasima se ne upravlja i oni se ne prikazuju za osobu koju je moguće konkretno identificirati, već za nositelja kolačića, neovisno o tome o kome se radi. To ne vrijedi u slučaju ako je korisnik Googleu izričito dopustio obradu podataka bez te pseudonimizacije. Informacije o korisniku koje prikupe Googleove marketinške usluge prosljeđuju se tvrtki Google i pohranjuju na Googleovim poslužiteljima u SAD-u.

Pružatelj usluge obvezuje se odgovarajućim ugovornim odredbama na poštivanje standarda zaštite podataka u Europskoj uniji i osiguravanje europske razine zaštite podataka. Obrada, odn. pohranjivanje podataka u trećim zemljama može se provoditi i na temelju Vaše privole (čl. 49. st 1. podst. 1 toč. a OUZP-a); u tom će Vam slučaju biti zasebno ukazano na to.

Primijenjeni kolačići prestaju važiti nakon 30 dana i ne služe za Vašu osobnu identifikaciju. Ako posjećujete određene stranice naše internetske stranice dok kolačić još nije istekao, Google i mi možemo prepoznati da ste kliknuli na oglas i bili proslijeđeni na tu internetsku stranicu.

Pravnu osnovu za obradu Vaših osobnih podataka predstavlja Vaša privola čl. 6 st. 1 S. 1 toč. a OUZP-a, čl. 25 st. 1 njemačkog Zakona o zaštiti podataka u telekomunikacijama i digitalnim uslugama (TDDDG).

Obrada se provodi na temelju prethodne privole. Privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku s budućim učinkom. U tu svrhu sasvim jednostavno pozovite našu traku za privolu i odaberite odgovarajuću privolu. Molimo Vas da obratite pozornost na to da izmjene postavki trake za privolu valja poduzeti za svaki krajnji uređaj zasebno.

POSTAVKAMA PRIVATNOSTI

Automatsko postavljanje kolačića alternativno možete deaktivirati putem postavke preglednika. Kolačiće za praćenje konverzije možete deaktivirati odabirom postavke u Vašem pregledniku kojom se blokiraju kolačići s domene „www.googleadservices.com”.

Daljnje informacije o Googleovoj upotrebi podataka u marketinške svrhe možete naći na stranici s pregledom: https://www.google.com/policies/technologies/ads, a Googleovoj Izjavi o zaštiti podataka možete pristupiti na https://www.google.com/policies/privacy. Ako općenito ne želite prihvatiti oglašavanje na temelju interesa putem Googleovih marketinških usluga, možete upotrijebiti mogućnosti odabira postavki i isključivanja prikupljanja podataka koje Vam pruža Google: http://www.google.com/ads/preferences

Microsoft Advertising

Ova web stranica koristi Microsoftovu tehnologiju praćenja konverzija "Microsoft Advertising" (ranije "Bing Ads") (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SAD). Microsoft Advertising postavlja kolačić na vaše računalo ako ste došli do naše web stranice putem oglasa Microsoft Advertisinga. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na vašem računalnom sustavu. Ovi kolačići ističu nakon 180 dana i ne mogu se koristiti za osobnu identifikaciju. Ako korisnik posjeti određene stranice web stranice, a kolačić još nije istekao, Microsoft i mi možemo prepoznati da je korisnik kliknuo na oglas i bio preusmjeren na tu stranicu (stranicu za konverziju). Ako se tijekom ovog postupka obrađuju osobni podaci, to se čini samo uz vaš prethodni pristanak u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom a) EU-DS-GVO. Imajte na umu da se uz vaš pristanak podaci mogu prenijeti u treću zemlju izvan EU/EEA, gdje zaštita podataka može biti na nižoj razini nego u EU (EU-DS-GVO članak 49. (1) stavak 1. rečenica 1. a. slovo a) točka).

Podaci dobiveni pomoću kolačića konverzije koriste se za izradu statistike konverzije, odnosno za bilježenje koliko korisnika nakon klika na oglas dođe na stranicu konverzije. Iz toga možemo saznati ukupan broj korisnika koji su kliknuli na naš oglas i bili preusmjereni na stranicu s oznakom za praćenje konverzija. Međutim, ne dobivamo podatke koji bi bili prikladni za osobnu identifikaciju korisnika.

Ukoliko ne želite sudjelovati u praćenju, svoj pristanak možete povući putem postavki privatnosti ili jednostavnim isključivanjem kolačića Microsoft Advertising Conversion Tracking u korisničkim postavkama Vašeg internetskog preglednika. Nakon toga nećete biti uključeni u statistiku praćenja konverzija.

POSTAVKAMA PRIVATNOSTI

Alternativno, možete provjeriti jesu li Microsoftovi kolačići za oglašavanje postavljeni u vašem pregledniku i onemogućiti ih pomoću stranice za isključivanje za potrošače iz EU-a: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/. Također možete isključiti Microsoftove kolačiće za praćenje pretvorbe oglašavanja u svom pregledniku.

Više informacija o politici privatnosti tvrtke Microsoft Advertising možete pronaći na sljedećoj web-adresi: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Glami

Za praćenje učinkovitosti i plasiranje naših proizvoda koristimo uslugu tvrtke Glami (Inspigroup s.r.o., Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, Česka Republika).

Tvrtka Glami evidentira generirani Hash ID i podatke o narudžbi (neto vrijednost narudžbe, proizvodi, narudžbeni broj, broj stavaka računa, valuta) putem kolačića za praćenje. Osim toga, evidentira se aktualni URL, naslov stranice, web stranica s koje posjetitelj dolazi, naziv proizvoda, ID artikla, identifikacija proizvoda, sadržaj stranice, ukupna cijena narudžbe i ID naloga.

Ti kolačići, koji su zapravo male tekstualne datoteke koje se spremaju na Vašem terminalnom uređaju, omogućavaju tvrtki Glami da za nas prati učinkovitost neke kampanje. Osobne podatke Glami ne prosljeđuje trećim stranama bez izričite privole korisnika.

Obrada se vrši na temelju Vaše prethodne izričite privole u skladu sa člankom 6 st.1 toč. a OUZP-a i čl. 25 st. 1 njemačkog Zakona o zaštiti podataka u telekomunikacijama i digitalnim uslugama.

Podaci se obrađuju samo unutar Europske unije i Europskog gospodarskog prostora. Kolačići se spremaju u trajanju od 30 dana do 1 godine.

Svoju privolu možete opozvati u svakom trenutku s budućim učinkom preko trake za privolu. Molimo Vas da obratite pozornost na to da je izmjene postavki u traci za privolu potrebno izvršiti za svaki pojedini terminalni uređaj.

POSTAVKAMA PRIVATNOSTI

Daljnje informacije o zaštiti podataka kod tvrtke Glami možete naći na: https://www.glami.hr/info/privacy/

Većina internetskih preglednika automatski prihvaća kolačiće. Naravno, kolačiće na Vašem terminalnom uređaju možete i ručno deaktivirati, ograničiti ili i izbrisati preko postavki Vašeg preglednika ili uz softversku podršku.

Molimo Vas da obratite pozornost na sljedeće: ako deaktivirate uporabu kolačića, neke funkcije naše internetske stranice možda nećete moći koristiti u punom opsegu.

Facebook Website Custom Audiences

Ova stranica upotrebljava „Facebook Pixel”, serversko praćenje pomoću Google Tag Managera, sučelje Conversion API i ostale tehnologije za praćenje društva Meta Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („Facebook“), odnosno, ako živite u EU, Meta Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 1, Irland.

Ako postoji izričita privola, na taj se način može pratiti ponašanje korisnika nakon što su pogledali ili kliknuli na neki oglas na Facebooku. Ovaj postupak služi za procjenu učinkovitosti oglasa na Facebooku u statističke svrhe i za istraživanje tržišta i može pomoći za optimizaciju budućih promidžbenih aktivnosti. Prikupljene podatke primamo u pseudonimiziranom obliku i načelno nemamo mogućnosti otkrivanja identiteta korisnika. Doduše, Google pohranjuje podatke i prosljeđuje ih Facebooku i tamo obrađuje, tako da je moguće povezivanje s pojedinim korisničkim profilom i Facebook može upotrebljavati podatke za vlastite promidžbene svrhe, u skladu s Facebookovom smjernicom o upotrebi podataka (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Facebooku odnosno njegovim partnerima možete omogućiti uključivanje oglasa na i izvan Facebooka. Osim toga, u te se svrhe na Vašem računalu može pohraniti kolačić.

Osim toga, Facebook Custom Audiences prikuplja sljedeće podatke o upotrebi internetske stranice: adresu e-pošte, spol, grad, regiju, poštanski broj, državu, ime i prezime, broj telefona, datum rođenja, IP-adresu, ID na Facebooku i pregledniku. Na taj način Facebook Vaše podatke može povezati s određenim profilom na Facebooku i tamo prikazivati prikladne promidžbene aktivnosti.

Podatke prikupljamo na temelju Vaše privole za dotičnu obradu podataka u skladu s čl. 6. st. 1. toč. a OUZP-a i § 25. st. 1 njemačkog Zakona o zaštiti podataka u telekomunikacijama i digitalnim uslugama, a koju u svakom trenutku možete opozvati tako da promijenite postavke profila. U slučaju opoziva privole, Vaši se podaci više neće upotrebljavati u tu svrhu i brišu se, osim ako ne postoje obvezujući zakonski rokovi za čuvanje podataka. Bez opoziva podaci se čuvaju 2 godine. Nakon toga se automatski brišu.

Privolu za upotrebu usluge Facebook Custom Audiences mogu dati samo korisnici stariji od 13 godina. Ako ste mlađi, zatražite dozvolu roditelja. Uz Vašu privolu podaci se prosljeđuju u treću zemlju izvan EU ili EGP-a, u kojoj je možda potrebna niža razina zaštite podataka nego u EU (čl. 49. st 1. podst. 1 toč. a OUZP-a).

Za deaktiviranje kolačića na Vašem računalu možete postaviti preglednik tako da se ubuduće u njemu više ne mogu pohranjivati kolačići, odnosno da se pohranjeni obrišu. Međutim, isključivanje svih kolačića može dovesti do toga da se određene funkcije na našim internetskim stranicama više ne mogu provoditi.

Možete deaktivirati upotrebu kolačića trećih strana kao npr. Facebooka i na internetskoj stranici udruženja Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/

Specifične informacije o Facebook Pixel kodu i njegovoj funkciji možete pronaći ovdje: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Privolu za obradu podataka možete opozvati ovdje.

Općenite informacije o tome kako funkcioniraju kolačići

U nastavku ćemo opisati kako funkcionira optimizacija internetske stranice na različitim uređajima. Na našim se stranicama na više mjesta upotrebljavaju tzv. kolačići. Služe za to da ponudu možemo oblikovati tako da bude jednostavnija za upotrebu, učinkovitija i sigurnija. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se postavljaju i pohranjuju na vaš krajnji uređaj.

Omogućavaju nam da analiziramo koliko korisnika posjeti našu stranicu. Na taj način sadržaje stranice možemo oblikovati u skladu s potrebama posjetitelja. Osim toga, omogućavaju nam da izmjerimo učinkovitost nekog oglasa i odredimo gdje će se pojavljivati, primjerice ovisno o tematskim interesima korisnika.

Kolačići koje upotrebljavamo imaju jedinstveni korisnički ID. Preko određenih sučelja različite korisničke ID-je možemo dodijeliti pojedinačnom kupcu (npr. prilikom prijave u našu internetsku trgovinu s pametnog telefona ili računala) i tako provesti optimizaciju naše internetske stranice na različitim uređajima.

Kolačići koje upotrebljavamo za potrebe obrade vrlo su dugotrajni i brišu se nakon šest mjeseci ako ih ne odbijete ili obrišete.

Naravno, kolačiće na svojem krajnjem uređaju u postavkama preglednika možete deaktivirati, ograničiti ili obrisati i ručno.

Imajte na umu: Ako deaktivirate postavljanje kolačića, može se dogoditi da nećete moći u potpunosti upotrebljavati sve funkcije naše internetske stranice.

Tehnologije potrebne za rad web stranice i internetske trgovine (EU-DS-GVO članak 6. stavak 1. točka f)

Akamai

U svrhu ubrzanja naše web stranice upotrebljavamo mrežu za isporuku sadržaja (CDN) društva Akamai Technologies Inc., 150 Broadway, Cambridge, MA 02142, SAD, (Akamai). CDN je usluga pomoću koje se brže isporučuju sadržaji naše internetske ponude, a posebice velike medijske datoteke poput grafika ili skripti preko regionalno raspodijeljenih poslužitelja spojenih putem interneta. Obrada Vaših podataka provodi se samo u prethodno navedene svrhe i za održavanje sigurnosti i funkcionalnosti CDN-a. Akmai prilikom svake obrade podataka može prenijeti osobne podatke iz datoteka zapisnika (npr. IP-adrese, podaci o lokaciji) u SAD. Podaci o lokaciji potrebni su kako bi se korisniku slali podaci s geografski najbližeg poslužitelja. Više informacija o zaštiti podataka koje provodi usluga Amai možete pronaći u odjeljku Pravne https://www.akamai.com/legal/privacy-and-policies/privacy-statement.

Akamai čuva podatke do 24 sata, kako bi se prilikom posjeta našoj stranici mogli brže isporučiti sadržaji. Za zaštitu svojeg legitimnog interesa, ubrzanja naše web stranice obrađujemo podatke u skladu s čl. 1 st. 1 toč. f OUZP-a i čl. 25 st. 2 njemačkog Zakona o zaštiti podataka u telekomunikacijama i digitalnim uslugama (TDDDG).

Imajte na umu da se u tom pogledu osobni podaci mogu obrađivati u trećoj zemlji, u SAD-u. Odgovarajućim ugovornim odredbama i jamstvima jamči se poštivanje europske razine zaštite podataka kod prijenosa i obrade podataka u trećim zemljama.

Obrada podataka u newsletteru

Na našoj stranici možete se prijaviti za primanje našeg besplatnog newslettera. Ako ste pristali primati s.Oliverov newsletter, vašu adresu e-pošte upotrebljavamo za slanje (ako je moguće osobnih) informacija o proizvodima, akcijama, nagradnim igrama i novostima iz svijeta mode, kao i ankete o općenitom zadovoljstvu kupaca. Te podatke pohranjujemo i obrađujemo u svrhu slanja newslettera. Nakon narudžbe na ovoj internetskoj stranici omogućujemo vam da ocijenite proizvod i kupovinu na neovisnoj usluzi za ocjenjivanje eKomi, na koju ćete također biti pozvani putem newslettera.

Korisnički profil za osobnu i individualnu komunikaciju i preporuke proizvoda na različitim uređajima

Ako ste osim toga pristali primati naš newsletter prilagođen vašim individualnim interesima, osim vaše adrese e-pošte obrađujemo prvenstveno i vaše ime i podatke s profila u svrhu slanja newslettera. Uz vašu privolu pratimo vašu korisničku aktivnost na ovoj stranici, našim mobilnim modnim aplikacijama, kao i našim newsletterima.

Analiza aktivnosti korisnika prvenstveno obuhvaća podatke za izvršenje ugovora uz kreiranje osobnih profila odnosno upotrebu postojećih podataka koji omogućavaju zaključke o vašem zanimanju za s.Oliverove proizvode i akcije. Takvi podaci mogu potjecati iz ugovora o kupovini. Pod akcijama se prvenstveno podrazumijevaju događaji u našim prodavaonicama, ali i popusti. Podaci za izvršenje ugovora podrazumijevaju sve vrste podataka povezanih s vašom kupovinom u s.Oliveru. U te podatke spada i to je li artikl zamijenjen ili poslan ili vas je zanimao proizvod koji nije bio isporučiv. Osim toga, to su i kontaktne informacije koje ste dostavili s.Oliveru poput titule, imena i prezimena, adrese e-pošte i datuma rođenja. Može se pohraniti i vaša reakcija na s.Oliverova sredstva oglašavanja (npr. newsletteri koje ste primili i otvorili) i vaša aktivnost tijekom posjete s.Oliverovoj internetskoj stranici ili u aplikaciji (npr. datum posljednje posjete i proizvodi koje ste pogledali).

Opoziv

Obrada se provodi na temelju čl. 6. st. 1. toč. a OUZP-a, a u svakom trenutku možete iskoristiti svoja prava predmetne osobe. Ako imate pitanja, obratite nam se na adresu privacypolicy@soliver.com. Privolu za primanje newslettera ili kreiranje personaliziranog korisničkog profila možete u svakom trenutku opozvati s budućim djelovanjem tako da se ovdje na našoj internetskoj stranici odjavite s newslettera. Poveznica na stranicu za odjavu nalazi se ina kraju svakog newslettera.

Mogućnosti kontakta

Obrazac za kontakt

Na našoj internetskoj stranici postoji obrazac za kontakt pomoću kojeg elektroničkim putem možete stupiti u kontakt s nama. Ako nam pišete putem obrasca za kontakt, obrađujemo podatke koje ste naveli u obrascu kako bismo stupili u kontakt s vama i odgovorili na vaša pitanja i želje. U tom pogledu poštujemo načelo ekonomičnosti u pogledu korištenja podacima i minimiziranja podataka, pa tako trebate navesti samo one podatke koji su nam neophodno potrebni za stupanje u kontakt s vama. To su vaše ime i prezime, vaša adresa e-pošte, odabir teme i samo polje za poruku. Osim toga, iz tehničkih razloga i u svrhu pravne zaštite obrađujemo i vašu IP adresu. Svi ostali podaci su neobavezna polja i možete ih navesti ako želite (npr. kako bismo mogli bolje odgovoriti na vaša pitanja).

Društvene mreže

Imamo stranice na „društvenim mrežama“. Ukoliko možemo kontrolirati upotrebu vaših podataka, osiguravamo da se poštuju važeće odredbe o zaštiti podataka.

U nastavku donosimo najvažnije informacije o zaštiti podataka u vezi s našim stranicama na društvenim mrežama.

Naziv i adresa subjekta odgovornog za upravljanje

Za stranice poduzeća u smislu OUZP-a i ostalih odredbi o zaštiti podataka osim društva s.Oliver Sales GmbH & Co. KGodgovorni su i:

 • Facebook
  (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
 • Instagram
  (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
 • Youtube
  (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)

Te platforme i njihove funkcije upotrebljavate na vlastitu odgovornost. To se posebice odnosi na upotrebu interaktivnih funkcija (npr. komentiranje, dijeljenje, ocjenjivanje).

Uz vašu suglasnost podaci se po potrebi prenose u treću zemlju izvan EU, u kojoj je možda potrebna niža razina zaštite podataka nego u EU (čl. 49. st. 1. pods. 1. toč. a OUZP-a).

Svrha i pravna osnova

Imamo stranice i na društvenim mrežama kako bismo mogli komunicirati s posjetiteljima tih stranica i obavještavati ih o svojim ponudama.

Osim toga, prikupljamo podatke i u statističke svrhe, za daljnji razvoj i optimizaciju sadržaja i atraktivnije oblikovanje svoje ponude. Potrebne podatke (npr. ukupan broj posjetitelja ili posjeta stranici, aktivnosti na stranici i podatke koje ostavljaju posjetitelji, interakcije) obrađuju i dostavljaju nam društvene mreže. Nemamo utjecaja na kreiranje i prikaz podataka.

Osim toga, vaše osobne podatke pružatelji usluga društvenih mreža, ali i društvo s.Oliver Sales GmbH & Co. KGobrađuju u marketinške svrhe, za komunikaciju i svrhe oglašavanja. Zbog toga je moguće da se npr. na temelju vaše korisničke aktivnosti i interesa koji proizlaze iz toga kreiraju korisnički profili. Na taj način, između ostalog, možemo uključivati oglase izvan platforme, za koje pretpostavljamo da odgovaraju vašim interesima. U tu se svrhu u pravilu postavljaju kolačići na vaše računalo. Neovisno o tome, na vašem korisničkom profilu mogu se pohranjivati i podaci koji se ne prikupljaju izravno s vaših krajnjih uređaja. Pohranjivanje i analiza provodi se na raznim uređajima, prvenstveno, ali ne isključivo, ako ste registrirani kao član i prijavljeni na dotičnu platformu.

Osim toga ne prikupljamo niti ne obrađujemo druge osobne podatke.

Društvo s.Oliver Sales GmbH & Co. KGvaše osobne podatke obrađuje na temelju legitimnih interesa u pogledu učinkovitog informiranja i komunikacije prema čl. 6. st. 1. podst. 1 toč. f OUZP-a.

Ako se zatraži da date privolu za obradu podataka odn. ako klikom na gumb ili sl. izjavite suglasnost (opt in), pravna osnova za obradu podataka je čl. 6. st. 1. podst. 1 toč. a i čl. 7. OUZP-a.

Vaša prava / mogućnost opoziva

Ako ste član neke društvene mreže, a ne želite da ta mreža preko naših stranica na toj mreži prikuplja podatke o vama i spaja s vašim članskim podacima pohranjenim na dotičnoj mreži,

 • prije nego što posjetite našu strancu na dotičnoj mreži, odjavite se s te mreže,
 • obrišite kolačiće s vašeg računala,
 • zatvorite preglednik i ponovo ga pokrenite

Nakon ponovne prijave, za mrežu ste ponovo prepoznatljivi kao određeni/a korisnik/ca.

Detaljan prikaz obrade podataka i mogućnosti izuzimanja (opt out) na pojedinim mrežama opisan je na poveznicama u nastavku:

Facebook

Izjava o zaštiti podataka: https://www.facebook.com/about/privacy/
Izuzimanje: https://www.facebook.com/about/privacy/ i http://www.youronlinechoices.com

Instagram

Izjava o zaštiti podataka: https://help.instagram.com/519522125107875
Izuzimanje: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp i http://www.youronlinechoices.com

Youtube

Izjava o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy
Izuzimanje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de i http://www.youronlinechoices.com

Pintererst

Izjava o zaštiti podataka: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
Izuzimanje: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

Kako nemamo potpuni pristup vašim osobnim podacima, ako želite iskoristiti svoja prava predmetne osobe, obratite se izravno pružateljima usluge društvene mreže, jer svaki od njih ima pristup osobnim podacima svojih korisnika i može provesti odgovarajuće mjere i dati informacije.

Izjava o autorskom pravu i pravu umjetnika

Ako na našoj stranici na nekoj društvenoj mreži želite objaviti slike, tekstove, nacrte, videozapise, glazbu itd., morate znati da time možda toj mreži ustupate ukupna prava korištenja, što bi u konačnici moglo imati pravne posljedice za vas, ako vi niste autor ili ako nemate autorska prava za te materijale.

Kupovanje u internetskoj trgovini

U našoj internetskoj trgovini kupovinu možete izvršiti na dva načina:

 • tako da kreirate korisnički račun (uklj. sudjelovanje u s.Oliverovu programu vjernosti)
 • tako da narudžbu predate kao gost

Prilikom prijave u svrhu provedbe narudžbe i plaćanja, provjere boniteta i sprečavanja prevara morate unijeti sljedeće podatke u obaveznim poljima označenim zvjezdicom (*):

 • ime, adresu, poštanski broj, mjesto, datum rođenja i adresu e-pošte
 • ako želite dostavu na drugu adresu, morate ponovo odvojeno unijeti ime, adresu, poštanski broj i mjesto

Osim toga, pohranjuje se IP adresa korisnika, datum i vrijeme registracije (pozadinski tehnički podaci).

Naručivanje u svojstvu gosta:

Ako se u našoj internetskoj kupovini odlučite robu naručiti kao gost, u našoj trgovini neće se kreirati korisnički račun. Pri sljedećoj narudžbi morat ćete ponovo unijeti podatke za provedbu narudžbe.

Nadalje, podaci se obrađuju kako je opisano u rubrici „Mjere praćenja i upotreba kolačića“. Naravno, dostupne su vam opisane mogućnosti za stupanje u kontakt i prava predmetnih osoba.

Sustavi plaćanja / provjera boniteta / sprečavanje prevara (čl. 6. st. 1. toč. b i f OUZP-a)

U našoj internetskoj trgovini dostupni su vam različiti načini plaćanja. U tu svrhu prikupljamo potrebne podatke bitne za plaćanje, kako bismo mogli provesti vašu narudžbu i plaćanje. Osim toga, iz tehničkih razloga i u svrhu pravne zaštite obrađujemo i vašu IP adresu.

Određeni osobni podaci, obavezni podaci, potrebni su za izvršenje ugovora. Bez tih podataka ugovor se ne može sklopiti jer se ne bi mogao provesti. Podaci se u svrhu provedbe plaćanja prenose našim pružateljima usluga plaćanja.

Sustav plaćanja koji primjenjujemo upotrebljava SSL enkripciju za zaštitu prijenosa podataka.

Dostupnost pojedinog načina plaćanja ovisi o rezultatu naše provjere vašeg boniteta.

Napomena o plaćanju kreditnom/debitnom karticom:
Podaci o kreditnoj i debitnoj kartici se provjeravaju i autorizacija se vrši od strane Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 5-60, 1011 DJ Amsterdam, Nizozemska. Dodatne informacije možete pronaći u Adyen politici privatnosti (https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy).

Napomena o izravnom bankovnom prijenosu:
Ako kao način plaćanja odaberete izravni bankovni prijenos, odmah nakon odabira bit ćete preusmjereni na stranice društva Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, gdje ćete autorizirati plaćanje.

Napomena za plaćanje putem PayPal:
PayPal je podružnica društva PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. Ako ispitanik tijekom postupka naručivanja u našoj internetskoj trgovini kao mogućnost plaćanja odabere „PayPal”, doći će do automatizirana prijenosa podataka ispitanika društvu PayPal. Odabirom ove mogućnosti plaćanja ili daljnje mogućnosti („PayPal Express”) prikazane u sljedećem odjeljku ispitanik daje privolu za prijenos osobnih podataka koji je potreban za provedbu plaćanja (čl. 6 st. 1 toč. a OUZP-a). Kod osobnih podataka koji se prenose društvu PayPal u pravilu je riječ o imenu, prezimenu, adresi, adresi e-pošte, IP adresi, broju telefona, broju mobilnog telefona ili drugim podacima koji su potrebni za provedbu plaćanja. Za izvršenje kupoprodajnog ugovora potrebni su i oni osobni podaci koji su povezani s dotičnom narudžbom. Pojedinosti o zaštiti podataka društva PayPal mogu se pronaći ovdje: https://www.paypal.com/hr/legalhub/privacy-full. Imajte na umu da nakon Vaše privole u nekim slučajevima stoga može uslijediti prijenos Vaših podataka u treću državu izvan EU-a ili EGP-a, u kojoj možda postoji manja razina zaštite podataka nego u EU-u (čl. 49. st 1. podst. 1 toč. a OUZP-a).
Također, u okviru plaćanja uz PayPal imate mogućnost upotrebe usluge „PayPal Express”. Pri upotrebi ove mogućnosti možete još brže provesti plaćanja u okviru postupka naplate. Voditelj obrade podataka u vezi s time je društvo PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. Cjelokupna izjava o zaštiti podataka društva PayPal može se pronaći na internetskoj stranici https://www.paypal.com/hr/legalhub/privacy-full.
Kako bismo Vam mogli ponuditi ovu mogućnost te kako bi ona funkcionirala na predviđen način i prikazivala Vam se dinamički, ovisno o vrijednosti artikala u košarici, ona će se integrirati izravno na stranicu košarice. Pri tome će se uspostaviti veza s poslužiteljima društva PayPal te će se prenijeti sljedeći podaci: IP adresa, korisnički agent, cijene proizvoda, vrijednost košarice, ID uređaja, ID košarice i valuta. Obrada i prijenos podataka provode se na temelju našeg legitimnog interesa za pružanje odgovarajućih mogućnosti plaćanja i s time povezanih usluga te je u tu svrhu, također tehnički, ograničena na najmanju potrebnu mjeru (čl. 6. st. 1. toč. f OUZP-a, čl. 25 st. 2. njemačkog Zakona o zaštiti podataka u telekomunikacijama i digitalnim uslugama (TDDDG)) kako bi Vam se mogle ponuditi te mogućnosti.

Napomene o avansnom plaćanju:
Ako plaćate avansno, prvo ćete dobiti račun. Čim ga podmirite na bankovni račun koji smo naveli, odmah ćemo vam poslati naručene artikle.

Obrada podataka u sustavu za obradu narudžbi

Kako bi se osiguralo da sve željene artikle primite što je moguće brže, u što manjem broju isporuka, naš sustav za upravljanje narudžbama automatski pridružuje Vaše narudžbe. To se pridruživanje provodi prema različitim točkama poput dostupnosti robe i učinkovitosti. Stoga se Vaša narudžba mora proslijediti sustavu za upravljanje narudžbama društva OneStock SAS (8 Rue des Trente-Six Ponts, 31400 Toulouse, Francuska), a upotrebljava ga s.Oliver, čiji se poslužitelji nalaze u Njemačkoj i Francuskoj. s.Oliver pohranjuje i obrađuje Vaše podatke u sustavu za upravljanje narudžbama u skladu s OUZP-om iz legitimnog razloga učinkovite distribucije i obrade svih narudžbi.

Obrada podataka od strane pružatelja usluga dostave

Za potrebe dostave surađujemo s pružateljima usluga logistike/dostavnim tvrtkama i/ili partnerima za dostavu: Sljedeći podaci mogu se prenijeti u svrhu isporuke naručene robe ili komunikacije dostave: ime, prezime, poštanska adresa i, gdje je primjenjivo, adresu e-pošte i, gdje je primjenjivo, broj telefona. Pravni temelj za obradu je sljedeći: članak 6. stavak 1. točka b) čl. DSGVO.

Suradnja s lokalnim pružateljima usluga

Na svojoj internetskoj stranici nudimo vam različite usluge koje vam, između ostalog, omogućavaju još bolju dostupnost proizvoda i jednostavniju dostavu paketa. Za potrebe tih usluga prikupljamo podatke o vašem prebivalištu, npr. kako bismo mogli odrediti koja vam je najbliža s.Oliver prodavaonica.

Određivanje najbliže s.Oliver prodavaonice

Na našoj internetskoj stranici možete pronaći lokator prodavaonica. Ako navedete svoju trenutačnu lokaciju ili upotrijebite funkciju lociranja usluge Google Maps (vidi upotrebu usluge Google Maps) pomoću lokatora prodavaonica prikazat će vam se najbliže s.Oliver odnosno partnerske prodavaonice. Lokator s.Oliver prodavaonica omogućava vam i da pomoću različitih filtara poput ženske ili muške kolekcije, određenih s.Oliverovih brendova ili usluga točno pronađete prodajno mjesto s.Olivera koje vam najbolje odgovara.

Pritom se oslanjamo na naš legitiman interes prema čl. 6. st. 1. toč. f OUZP-a. Svoja prava predmetne osobe možete iskoristiti kad god želite. Ako imate pitanja o postupku ili želite s nama razgovarati o rezultatima, obratite nam se na adresu privacypolicy@soliver.com.

Provjera dostupnosti artikla u nekoj prodavaonici s.Oliver

Za sve ponuđene s.Oliver artikle možete brzo i jednostavno provjeriti jesu li dostupni i u s.Oliver prodavaonici blizu vas. Na stranici s detaljnim opisom željenog proizvoda kliknite na gumb „Dostupnost u najbližoj prodavaonici“, koji se nalazi s desne strane slike artikla. Kad unesete neki poštanski broj, automatski pronalazimo sve prodavaonice u krugu od 100 km u kojima je artikl vjerojatno dostupan (postoji mogućnost da će se u međuvremenu rasprodati).

Osiguranje internetske trgovine od napada (Cloud Flare)

Ova stranica iz sigurnosnih razloga i u svrhu zaštite prijenosa povjerljivih sadržaja, kao npr. upite koje šaljete nama kao vlasniku stranice, upotrebljava SSL enkripciju. Šifriranu vezu prepoznat ćete po tome da se adresni sklop preglednika mijenja iz „http://“ u „https://“ i po simbolu lokota na traci preglednika. Ako je aktivirana šifrirana veza, treće strane ne mogu čitati podatke koje nam prenosite. Kako bismo vam na svojoj internetskoj stranici mogli osigurati siguran prijenos podataka putem SSL enkripcije, kako bismo se zaštitili od napada i optimizirali trajanje učitavanja stranice, upotrebljavamo uslugu društva Cloudflare, Inc. 101 Townsend St San Francisco, CA 94107. Imajte na umu da se uz vašu privolu podaci stoga eventualno prenose u treću zemlju izvan EU/EGP-a, u kojoj je možda potrebna niža razina zaštite podataka nego u EU (čl. 49. st. 1. pods. 1. toč. a OUZP-a). Cloudflare prikuplja statističke podatke o posjetima ove internetske stranice. Podatke za pristup čine: Naziv učitane internetske stranice, datoteka, datum i vrijeme učitavanja, količina prenesenih podataka, podatak o uspješnom učitavanju, tip i verzija preglednika, operativni sustav korisnika, URL adresa s koje posjetitelj dolazi (stranica koju je prethodno posjetio), IP adresa i pružatelj internetskih usluga. Cloudfare upotrebljava podatke iz izvještaja za statističke analize u svrhu rada, sigurnosti i optimiziranja ponude. Pročitajte i odredbe o zaštiti podataka društva Cloudflare koja možete pronaći ovdje https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Pritom se oslanjamo na naš legitiman interes prema čl. 6. st. 1. toč. f OUZP-a. Svoja prava predmetne osobe možete iskoristiti kad god želite. Ako imate pitanja, obratite nam se na adresu privacypolicy@soliver.com.

Verzija 02.07.2024